ENG
Innebygd_Leverandørmøte IMG_5279

Vellykket leverandørmøte

Arkivverket ved teamet i Innebygd arkivering arrangerte oktober 2019 et leverandørmøte med temaet hvordan tenke nytt om å ta vare på dokumentasjon.

Deltagelsen på leverandørmøtet var over all forventning; mer enn 80 deltagere var samlet på Clarion Hotel Oslo.

Formålet med møtet var å presentere og synliggjøre behov forvaltningen har for å ta vare på viktig informasjon og dokumentere beslutninger, for eksempel når det benyttes samhandlingsløsninger. Arkivverket erfarer at dette er et uløst problemområde i markedet i dag.  

- Vi ønsker derfor å ha tettere dialog med markedet om hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes, hvilken retning et utviklingsprosjekt bør ta, og hvordan ny teknologi kan tas i bruk, sier Cathrin Blitzner Møller, teamleder i satsingen Innebygd arkivering i Arkivverket.

Last ned presentasjon fra dialogmøte her.

Deltagerne i møtet var eksisterende leverandører, og potensielle leverandører av innovative løsninger og delløsninger, som på ulike måter kan bidra til nye måter å forvalte informasjon på i offentlig sektor.

- Det var så mange fremoverlente og ivrige leverandører tilstede! Vi er også spesielt glad for den brede deltagelsen fra start ups og gründer-bedrifter, sier Cathrin.

Pilotering neste

Leverandørmøtet er en del av Arkivverkets arbeid med et forprosjekt hvor vi har fått midler av Norges forskningsråd til å undersøke mulighetene for å gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse. Les mer om dette på Difis sider.

Tanken er å få testet ut hvordan innebygd arkivering kan se ut i praksis, og få pilotert hensikten bak de fem kravene til god dokumentasjonsforvaltning som framheves i § 16 i forslag til ny arkivlov.

I desember 2019 fikk vi avslag på søknad om midler til hovedprosjekt og vi ser nå etter andre lønsinger for finansiering.

Arkivverket ønsker å involvere bredt i arbeidet med Innebygd arkivering. Dersom du er interessert i å vite mer, eller å se på hvordan din virksomhet kan involveres i arbeidet er du velkommen til å ta kontakt med oss