StandardLab

Arkivverket har besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. Det skal kun gjøres nødvendige feilrettinger. Fremfor å videreutvikle Noark, vil Arkivverket utforske hvordan standardisering bør skje på arkivfeltet fremover. Sammen med andre aktører stiller vi spørsmålet om hvordan standardisering som virkemidel bør brukes for å ivareta arkivkrav i digitale systemer.

Dette er forprosjekt StandardLab
Dette er forprosjekt StandardLab
Forprosjekt StandardLab skal finne ut hvordan Arkivverket kan erstatte Noark-standarden med et mer dynamisk og inkluderende standardarbeid. Forprosjektet leverte sine anbefalinger i april 2022.
Dette er StandardLab
Dette er StandardLab
Team StandardLab skal innhente, detaljere og prioritere behov for standardisering i kjølvannet av Noark, og utvikle og forvalte nye standarder der det er relevant.
Spørsmål og svar om Noark og StandardLab
Spørsmål og svar om Noark og StandardLab
Arkivverket videreutvikler ikke lenger Noark-standarden, men gjør kun nødvendige feilrettinger. Hva betyr dette for offentlig forvaltning og leverandører av IT-løsninger?
Nyttig hospitering
Nyttig hospitering
– Hospitering i StandardLab har vært både lærerikt og hyggelig, og vi anbefaler alle som brenner for dokumentasjonsforvaltning til å bli hospitant en periode, sier hospitantene Maja og Bjørn. Nå ser Arkivverket etter en etterfølger.