ENG
question-mark-1872634_1920

Spørsmål og svar om Noark og StandardLab

Arkivverket videreutvikler ikke lenger Noark-standarden, men gjør kun nødvendige feilrettinger. Hva betyr dette for offentlig forvaltning og leverandører av IT-løsninger?

Hva innebærer det for oss som nylig har anskaffet et Noark-system?

Dersom dere nylig har anskaffet eller står midt i en anskaffelse nå, som er fra de godkjente Noark-løsningene så er ikke det noe problem så lenge dere har tatt utgangspunkt i virksomhetens egne behov.

Hva kan vi gjøre nå fremover dersom vi planlegger for utskifting av arkivløsning?

Først og fremst er det viktig å tenke over behovet til virksomheten og hva dere skal med et nytt system. Det er noe handlingsrom i dagens regelverk til å ikke kun hoppe på de etablerte løsningene.

Det er også mulig å søke opptak i Arkivverkets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet, der vil det blir fire opptak i året. Selv om det er noe begrenset hvor mange vi kan ta opp, er det en mulighet for dem som er interessert og har et konkret initiativ eller behov de ønsker å teste ut i vår regulatoriske sandkasse.

I satsingen Innebygd arkivering så jobber vi og for å få på plass noe mer veiledningsmateriell som vi kan tilgjengeliggjøre, slik at vi kan begynne å gi forvaltningen litt mer svar på hvordan vi ønsker at de tenker og tilnærmer seg dette. Vi håper det kommer noe utover høsten.

Hva med tidslinjen fremover - når kan vi forvente at det kommer noe nytt på standardiseringsområdet som vi kan støtte oss på?

Nå har vi igangsatt et forprosjekt som vil jobbe ut 2021 med å finne ut hvordan vi skal etablere StandardLab. Gjennom det arbeidet i høst vil vi nok vite mer om realistiske tidslinjer fremover. Vi har som mål at vi kan etablere StandardLab som en arena fra 2022, og at vi da kan gå i gang sammen med å utvikle en eller flere nye standarder. 

Hva skjer med de systemene vi har laget allerede?

Systemer og løsninger som er Noark-godkjent vil fortsatt være godkjent, og kunne leveres fremover. Det viktigste for oss nå er at dere er kjent med de beslutninger vi har tatt, og at dere eventuelt vurderer hva det har å si for videre forvaltning og utvikling av løsningene. Dere må gjerne videreutvikle løsningene slik at de støtter forvaltningens behov. Vi er opptatt av at Noark ikke skal være til hinder for gode løsninger, så ta gjerne kontakt med oss rundt dersom dere opplever dette, eller lurer på muligheten for å eventuelt fravike enkelte krav. Vi vil fremover trenge godt samarbeid med leverandørmarkedet for å få innspill rundt standardiseringsområdet, og håper både eksisterende Noark-leverandrer og andre er interessert i å bidra.  

Vi leverer i dag systemer og løsninger som integrer mot Noark-systemer. Hva har dette å si for oss? 

Inntil videre har det ikke så mye å si, det er fortsatt krav i regelverket om at journalføringspliktige dokumenter skal journalføres og arkiveres i Noark-godkjente løsninger. Men det er viktig at dere ser på integrasjonsoppsettet sammen med kunder og leverandører av arkivløsninger, for å sikre at overføringen skjer uten informasjons- og dokumentasjonstap. Det vil fortsatt være en stor base av Noark-godkjente løsninger i forvaltningen som dette vil være relevant for. På sikt ser vi for oss at det blir mer fleksibilitet rundt å bygge inn krav til arkiv i ulike løsninger, slik at dette blir et reelt alternativ for flere. 

Vi får henvendelser fra kunder i offentlig sektor som ønsker å utvikle løsninger som realiserer innebygd arkivering. Hvordan forholder vi oss best til dette? 

Det er flott at forvaltningen begynner å etterspørre hvordan de kan løse innebygd arkivering. Vi jobber med å tydeliggjøre hva det betyr fremover, samt støtte opp med veiledningsmateriell etterhvert som vi gjør avklaringer og læringer i prosjektet.

Dagens arkivregelverk er fortsatt gjeldende, så løsninger må fortsatt være innenfor dette. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller behov for sparring og råd rundt dette.