ENG
IA banner Hvordan IA

Hvordan starte opp med innebygd arkivering?

For å realisere innebygd arkivering i praksis har Arkivverket utarbeidet noen tips og verktøy til hvordan din virksomhet kan starte prosessen.

Viljen til å tenke nytt og evnen til å utfordre etablerte sannheter om behandling av dokumentasjon, kan gi store gevinster. Det er i dag et stort handlingsrom i dagens regelverk til å teste og utvikle nye og innovative løsninger. Det er derfor ingen grunn til å vente på ny arkivlov med å komme i gang med innovasjonsarbeidet.

Etter hvert som Arkivverket gjør seg mer erfaringer fra satsingen på innebygd arkivering, vil vi oppdatere vår veiledning og våre råd. Har din virksomhet erfaringer fra arbeid med innebygd arkivering som kan være til nytte for andre deler av forvaltningen, oppfordrer vi til å ta kontakt med oss. Vi tror på deling av kunnskap og inspirerende eksempler for å hjelpe flere i forvaltningen til å komme i gang.

Syv steg for å komme i gang med innebygd arkivering:

Skjermbilde 2021-10-08 kl. 13.39.49.png
Den fullstendige veilederen finner du nederst på siden

 

Innovasjon og muligheter i dagens regelverk

Arkivlovutvalget har utarbeidet et forslag til ny arkivlov. Målet er å lage et modernisert regelverk tilpasset en digital tid. Selv om det fortsatt er usikkert hvordan den nye loven blir, er det satt en ny retning som vi kan begynne å jobbe etter.

Arkivloven legger i liten grad føringer på teknologiske valg eller løsninger. Språkbruken er fra en annen tid, og begrepene som brukes fremstår utdaterte og knyttet til en virkelighet hvor papiret var normalen. Men det er mulig å tenke nytt innenfor dagens regelverk.

Innebygget arkivering, mer brukervennlige løsninger og automatisert dokumentfangst er innenfor rekkevidde med de rammebetingelsene vi har i dag. Det er ingen grunn til å vente med utviklingen av nye, innovative løsninger!

 

Utfordringer du kan møte på og noen tips på veien: