Regulatorisk sandkasse

Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkassse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. I 2023 har vi dessverre ikke ressurser til å ta opp nye prosjekter i sandkassen. Vi håper å kunne sette i gang nye søknadsrunder i 2024, men det forutsetter at vi har fått midler til satsingen på innebygd arkivering.

Regulatorisk sandkasse: Leker med loven for å innovere
Regulatorisk sandkasse: Leker med loven for å innovere
For å skape innovasjon er det nødvendig å utfordre eksisterende rammer på en trygg måte.
Dette er regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet
Dette er regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet
Den regulatoriske sandkassen skal tilby veiledning til utvalgte offentlige og private virksomheter, av ulike typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer.
Tidligere prosjekter
Tidligere prosjekter
Disse prosjektene har tidligere vært med i vår regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Klikk deg inn på hvert enkelt prosjekt for å lese mer og laste ned erfaringsrapport.