Regulatorisk sandkasse

Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.

Regulatorisk sandkasse: Leker med loven for å innovere
Regulatorisk sandkasse: Leker med loven for å innovere
For å skape innovasjon er det nødvendig å utfordre eksisterende rammer på en trygg måte.
Dette er regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet
Dette er regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet
Den regulatoriske sandkassen skal tilby veiledning til utvalgte offentlige og private virksomheter, av ulike typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer.
Disse er med i sandkassen
Disse er med i sandkassen
Disse prosjektene er med i Arkivverkets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet.
Fire vil ha plass i sandkassen
Fire vil ha plass i sandkassen
Bredden i hvem som vil utforske innovative måter å ta vare på dokumentasjon er stor.