Regulatorisk sandkasse

Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.

Regulatorisk sandkasse: Leker med loven for å innovere
Regulatorisk sandkasse: Leker med loven for å innovere
For å skape innovasjon er det nødvendig å utfordre eksisterende rammer på en trygg måte.
Dette er regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet
Dette er regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet
Den regulatoriske sandkassen skal tilby veiledning til utvalgte offentlige og private virksomheter, av ulike typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer.
Hvordan søke om å delta i sandkassen?
Hvordan søke om å delta i sandkassen?
Er dere en virksomhet som har en idé til et prosjekt som tenker nytt om hvordan man kan ta vare på dokumentasjon? Har dere problemstillinger knyttet til hvordan ivareta offentlighetsloven?