ENG
DSC_2811

Regulatorisk sandkasse: Leker med loven for å innovere

For å skape innovasjon er det nødvendig å utfordre eksisterende rammer på en trygg måte.

Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkassse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. I 2023 har vi dessverre ikke ressurser til å ta opp nye prosjekter i sandkassen. Vi håper å kunne sette i gang nye søknadsrunder i 2024, men det forutsetter at vi har fått midler til satsingen på innebygd arkivering.

Les nyhetssaken om at vi ikke tar opp nye prosjekter i år.

Se åpningen av sandkassen her:

Hva er en regulatorisk sandkasse?

Regulatoriske sandkasser er et virkemiddel for å fremme ansvarlig innovasjon og er beskrevet i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens (2019). En regulatorisk sandkasse innebærer at virksomheter får anledning til å teste ut løsninger, tjenester og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som virksomheten får tett oppfølging.

Hvem er sandkassen til for?

  • Statlige virksomheter som prøver ut nye metoder på noen utvalgte fagområder/arbeidsprosesser alene eller i samarbeid med andre.
  • Kommunale virksomheter som prøver ut nye metoder på noen utvalgt fagområder/arbeidsprosesser alene eller i samarbeid med andre.
  • I tillegg kan et tredje alternativt være aktuelt: Private leverandører som utvikler en løsning for bruk i offentlig sektor. Dette vil kreve at leverandøren har en offentlig kunde som tar i bruk løsningen og at den offentlige kunden som har behov som passer i sandkassen.

Gjennomførte piloter

I starten av 2020 gjennomførte Arkivverket to pilotprosjekter sammen med NAV og Kulturtanken. Her utforsket vi sammen hvordan vi kan tenke nytt rundt arkivfaglige hensyn og ivaretagelse av offentlighet, samt hvordan eInnsyn kan spille en viktig rolle inn i dette.