Kulturarvåret 2018

I 2018 markeres det europeiske kulturarvåret, etter initiativ fra EU. Året blir også markert i Norge, i samarbeid mellom Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet, Arkivverket og Kulturvernforbundet.

Historier

En staselig villa i Hamar
En staselig villa i Hamar
I Arkivverket finnes det kilder til bygningshistorie. I denne artikkelen presenteres Villa Bergfall i Hamar som et eksempel på hvilke opplysninger Statsarkivet i Hamar har om bygninger. Her er brukt både branntakster og privatarkiv.
Gjestebud og silkeklær – og myndighetenes forsøk på å kontrollere bøndenes forbruk på 1700-tallet
Gjestebud og silkeklær – og myndighetenes forsøk på å kontrollere bøndenes forbruk på 1700-tallet
Lørdag 26. juni 1790 ble det feiret bryllup på gården Fossen i Orkdal. Festen hadde allerede vart i to dager, denne lørdagen var det feiring på tredje dagen. I følge en forordning som kom sju år tidligere, var det forbudt å feire bryllup mer enn en dag. Forordningen forbød også servering av vin og kaffe i bondebrylluper og tillot bare et begrenset antall gjester. Å servere brennevin i brylluper var blitt forbudt ved tidligere forordninger. Det var lensmannens oppgave å kontrollere at disse lovene ble overholdt.
Hotell og gjester i særklasse
Hotell og gjester i særklasse
Det er nesten ikke grenser for hva vi kan finne i arkivmagasinene i Arkivverket. Vi har arkiv fra offentlig og privat sektor. Valborg Platous arvinger leverte i 1929 en skyssdagbok for Utne skysstasjon til Statsarkivet i Bergen. Det spesielle med denne boken er at den etter hvert opphørte som skyssdagbok, men istedet fikk funksjon som gjestebok for Utne Hotell. Den inneholder noen artige tegninger og forteller også mye om gjestene på Utne hotell fra 1879–1901. De kom fra både inn- og utland.
Forskjell på folk - selv i døden
Forskjell på folk - selv i døden
På 1600-tallet var Bergen Norges mest internasjonale by. Det kan du lese mer om i kirkebøkene
Rømlingenes klesdrakter
Rømlingenes klesdrakter
Når øvrigheten vil etterlyse rømlinger og forbrytere, ble det sent ut etterlysningsplakater med opplysninger om utseende og klesdrakt. Disse plakatene ble distribuert rundt det ganske land.
Jærhuset som litteratur og kultur
Jærhuset som litteratur og kultur
Forfattaren Arne Garborg vaks opp saman med søsken og foreldre i eit nybygd jærhus. Kva forteljingar om menneska og eigedomen kan ulike arkivkjelder medverka til å skapa? Garborgheimen har vore roman i over 100 år og museum i over 60. I 1892, over 20 år etter at faren selde heimen, skildrar den eldste sonen, Aadne, som etter å ha busett seg i hovudstaden kalla seg Arne, korleis landskapet er rammevilkår for den jærske bygge- og folkeskikken.
Innvandring til Norge er ikke noe nytt. Folk har kommet hit i 1000 år – og mer enn det
Innvandring til Norge er ikke noe nytt. Folk har kommet hit i 1000 år – og mer enn det
Tyrkere og pakistanere var slett ikke de første innvandrerne som kom til Norge. Så lenge Norge har eksistert som ett rike, har vi tatt imot mennesker på flyttefot fra andre deler av verden.
Kilder til Hærens byggevirksomhet
Kilder til Hærens byggevirksomhet
Noen av de fineste bygningsminnene fra eldre tid som vi har i Norge er festningsanlegg og bygninger som reist av forsvaret – de fleste i regi av hæren, slik som Akershus, Fredriksten og Kongsvinger festninger.
Kongsberg Sølvverk og Usler-slekten
Kongsberg Sølvverk og Usler-slekten
Gruveselskapet Kongsberg Sølvverk ble opprettet i 1624, etter at bergverksdriften hadde startet i 1623. Det var viktig å få dyktige fagfolk til Kongsberg, og kongen hentet inn kompetanse fra Tyskland. Christian den 4. innkalte tyske arbeidere og ledere fra Sachsen og Harz, som begge var tyske gruvedistrikt. Man trengte kompetanse innen geologi, gruvedrift og metallutvinning, og Sølvverket ble organisert etter tysk forbilde. Tyskerne kom lenge til å dominere på Kongsberg, og særlig blant lederne. I denne artikkelen fortelles deler av historien om Kongsberg sølvverk gjennom Usler-familien.
Dansk ekspert på norske fjell
Dansk ekspert på norske fjell
”Vil det guddommelige Forsyn forunde mig en længere Levetid og fremdeles Bruget af mit svage Syn, saa skal jeg stræbe at fuldbringe Resten indtil Verkets Nedlæggelse, som skeete i Aaret 1805.”
Petroleum Wives Club (PWC) – Hvordan skape et meningsfullt og inkluderende fellesskap i et fremmed land?
Petroleum Wives Club (PWC) – Hvordan skape et meningsfullt og inkluderende fellesskap i et fremmed land?
Hvilken tilværelse venter deg når du kommer til et nytt land der du ikke kan språket og din ektefelle etter kort tid overlater deg til deg selv fordi han jobber offshore?
Røros kobberverk - øvrighetens kontroll og arbeidernes rebellion
Røros kobberverk - øvrighetens kontroll og arbeidernes rebellion
Det var funnene og driften ved Storvola, en mil nordøst for Røros som for alvor ble starten for kobberverket. Med gruvedriften trengtes fagkunnskap og arbeidskraft. Mye av arbeidskraften kom fra regionen rundt, men fagfolkene var utlendinger. Røros ble derfor raskt en smeltedigel hvor man kunne treffe folk fra blant annet Tyskland, Sverige og Danmark.

Nyheter

Plakatutstilling om Kulturarvåret 2018
Plakatutstilling om Kulturarvåret 2018
Vi lanserer nå en plakatutstilling som en del av markeringen av det europeiske kulturarvåret 2018. Plakatutstillingen blir å se på mange av landets folkebiblioteker, biblioteker på videregående skoler og ambassader i inn- og utland.
Europeisk kulturarvår i Norge
Europeisk kulturarvår i Norge
(Pressemelding): Kulturarv i Norge har blitt til, og blir fremdeles til, i møte med andre kulturer. ”Typisk norsk – ikke bare norsk” er slagordet når det europeiske kulturarvåret skal markeres i Norge.
Det europeiske kulturarvåret 2018
Det europeiske kulturarvåret 2018
Har du sett våre annonser for det europeiske kulturarvåret 2018, og lurer på svarene? Her finner du svar på hvorfor vi har en løve i riksvåpenet, om bunaden er helt norsk, eller hvorfor risgrøten ikke er helnorsk.
Det europeiske kulturarvåret er i gang
Det europeiske kulturarvåret er i gang
Dette er et utdrag fra den europeiske pressemeldingen av 7. Desember 2017. Du kan laste ned hele pressemeldingen på engelsk ved å trykke på lenken nederst på siden.