ENG
Kongsberg sølvverk_kulturarvåret

Arkivreferanse: Riksarkivet, Kart- og tegningsamlingen, KS II C.IIa.2a

Det europeiske kulturarvåret er i gang

Dette er et utdrag fra den europeiske pressemeldingen av 7. Desember 2017. Du kan laste ned hele pressemeldingen på engelsk ved å trykke på lenken nederst på siden.

Feiringen av Europas kulturarv for 2018 ble igangsatt i Milano 7. desember.

EYCH2018_Logos_Pink-NO

Det europeiske kulturarvåret vil sette fokus på Europas vell av kulturarv, og vise sin rolle i å fremme en felles følelse av identitet, samt bygge Europas fremtid.

Formålet med det europeiske året for kulturarv er å øke bevisstheten rundt kulturarvens sosiale og økonomiske betydning. Tusenvis av tiltak og arrangementer over hele Europa vil gi muligheten til å involvere medborgere med alle slags bakgrunner. Målet er å nå ut til et bredest mulig publikum, særlig barn og unge, lokalsamfunn og folk som sjelden har kontakt med kultur. Dette for å fremme en sunn følelse av eierskap. 

I en tid da kulturskatter trues og bevisst ødelegges i konfliktsoner, mente Kommisjonen at kulturarven fortjente et europeisk år i 2018. Temaet ble vedtatt 17. mai 2017, basert på kommisjonens forslag av 30. August 2016. 

I Norge går Arkivverket, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Norges kulturvernforbund sammen om arrangementer og markeringer. I Arkivverket blir kulturarvåret hovedsatsningen for vår formidling i 2018.