ENG
VeggRiksarkivbygningen_JPG

Fagmøte om Noark 19.11.2018

Arkivlovutvalget ga tidligere i år firmaet Menon Economics i oppdrag å gjennomføre en evaluering av Noark-standarden. Evalueringsrapporten var tema på fagmøtet som ble avholdt i Arkivverkets lokaler på Sognsvann 19. november.

Evalueringsoppdraget hadde som formål å sette Arkivlovutvalget i stand til å vurdere standarden som grunnlag for krav til digital journalføring og arkivering i statlig og kommunal sektor, samt avlevering av digitale arkiv til depot. Standardens påvirkning på digitalisering i offentlig forvaltning og betydning for felleskomponenter og fellesløsninger skulle også utredes.

Rapporten finner du her, oppdragsbeskrivelsen starter på side 59:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ce0f8b2c87fe4e019b2662d48b2c5a3d/evaluering-av-norsk-arkivstandard---menonrapport.pdf

For å belyse rapporten ble det 19. november 2018 avholdt et åpent møte i Arkivverkets lokaler på Sognsvann. Arrangør var Seksjon for Dokumentasjonsforvaltning.

Møtet var åpent for alle og var fullbooket med rundt 100 deltakere i salen. I tillegg fulgte godt over 350 personer med på livestreamingen av møtet.

Vi hadde en spennende dag med innlegg fra: 

  • Menon Economics v/ Øyvind Nystad Handberg
  • Arkivverket v/ Kjetil Reithaug
  • Kommunal- og moderniserings-departementet v/ Katarina de Brisis
  • Ciber v/Martin Bould
  • Norsk Arkivråd v/ leder Anja Jergel Vestvold
  • Den norske ISO-komiteen v/leder Kristine Brorson
  • OsloMet v/ Thomas Sødring

 

Nederst på siden kan du laste ned deres presentasjoner og manuskript.

 

Se også:

Agenda for dagen 

Møtet ble streamet, og du kan se videoen på YouTube.

På Arkivverket Beta kan du følge den videre diskusjonen om Noark.