ENG
VeggRiksarkivbygningen_JPG

Fagmøte om Noark 19.11.2018

Arkivlovutvalget ga tidligere i år firmaet Menon Economics i oppdrag å gjennomføre en evaluering av Noark-standarden. Evalueringsrapporten var tema på fagmøtet som ble avholdt i Arkivverkets lokaler på Sognsvann 19. november.

Evalueringsoppdraget hadde som formål å sette Arkivlovutvalget i stand til å vurdere standarden som grunnlag for krav til digital journalføring og arkivering i statlig og kommunal sektor, samt avlevering av digitale arkiv til depot. Standardens påvirkning på digitalisering i offentlig forvaltning og betydning for felleskomponenter og fellesløsninger skulle også utredes.

Rapporten finner du her, oppdragsbeskrivelsen starter på side 59:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ce0f8b2c87fe4e019b2662d48b2c5a3d/evaluering-av-norsk-arkivstandard---menonrapport.pdf

For å belyse rapporten ble det 19. november 2018 avholdt et åpent møte i Arkivverkets lokaler på Sognsvann. Arrangør var Seksjon for Dokumentasjonsforvaltning.

Møtet var åpent for alle og var fullbooket med rundt 100 deltakere i salen. I tillegg fulgte godt over 350 personer med på livestreamingen av møtet.

Vi hadde en spennende dag med innlegg fra: 

 • Menon Economics v/ Øyvind Nystad Handberg
 • Arkivverket v/ Kjetil Reithaug
 • Kommunal- og moderniserings-departementet v/ Katarina de Brisis
 • Ciber v/Martin Bould
 • Norsk Arkivråd v/ leder Anja Jergel Vestvold
 • Den norske ISO-komiteen v/leder Kristine Brorson
 • OsloMet v/ Thomas Sødring

 

Nederst på siden kan du laste ned deres presentasjoner og manuskript.

 

Se også:

Agenda for dagen 

Møtet ble streamet, og du kan se videoen på YouTube.

På Arkivverket Beta kan du følge den videre diskusjonen om Noark.

 

Last ned

 • ISO_Kan ISO standardene fylle hullet etter Noark 5 19 11 2019
  4 MB
 • Arkivverket_ presentasjon Menon rapporten 19 11 2018
  338.4 KB
 • OsloMet_ Fagdag Veivalg framover 19 11 2018
  326 KB
 • NA_innlegg fagdag om Noark 19 november 2018
  352.1 KB
 • Ciber_presentasjon Noark Menon Fagdag 19 11 18
  2.4 MB
 • Påmeldingsliste arrangement 19 11 2018_md_ fagdag menonrapporten
  21.4 KB
 • NA_presentasjon Noark Menon Fagdag 19 11 18
  607.2 KB
 • KMD_Presentasjon Noark Fagdag 19 11 2018
  3.6 MB
 • Menon_presentasjon Noark Menon Fagdag 19 11 18
  1.7 MB
 • Program Noarkdagen 19.11.2018 endelig versjon
  18.3 KB