Statsarkivet Hamar 100 år

Siden 1917 har Statsarkivet i Hamar eksistert som en forvaltnings-, kultur og kunnskapsinstitusjon for Hedmark og Oppland. Statsarkivet er en del av Arkivverket, som ledes av Riksarkivaren. Vi vil her presentere et dokument fra våre samlinger hver måned i jubileumsåret.

Statsarkivet i Hamar 100 år
Statsarkivet i Hamar 100 år
Statsarkivet i Hamar ble opprettet i 1917, etter en lengre tids diskusjon om Hedmark og Oppland hadde behov for sitt eget statsarkiv eller «stiftsarkiv» som det da het. Argumentene for opprettelse av et stiftsarkiv var dårlige lagringsforhold hos arkivskapere som tingrett, prest og politi, og ønsket om kort vei til arkivene for både forvaltning og innbyggere.
En dyktig karttegner
En dyktig karttegner
“Har dere et gammelt kart?” Dette er et spørsmål vi i arkivverket møter nokså ofte. Men har du noensinne lurt på hvem som tegnet gamle kart?
Flyktninger fra Ungarn 1956-1957
Flyktninger fra Ungarn 1956-1957
Den store flyktningkrisen i Europa som 2.verdenskrig skapte, var på begynnelsen av 1950-tallet i ferd med ebbe ut. De fleste krigsflyktningene hadde enten kommet hjem eller de hadde fått nye hjemland. De lokale flyktningenemndene i Norge gjorde en stor innsats i å bosette og skaffe jobb til dem som ennå prøvde å finne fotfeste i et nytt land i første halvdel av 1950-tallet.
Grundset marked
Grundset marked
Tidligere tiders markeder oppsto fordi folk hadde behov for å handle og bytte til seg ulike varer og skaffe seg kontanter til skatter. Både markedene og kjøpmennene i de få byene som eksisterte, hadde Kongens tillatelse til å drive handel. Først i 1842 kom et lovverk som skapte fri handel, og etter hvert mistet de tradisjonelle kjøpstevnene eller markedene, sin sentrale betydning for handelen
Heksebrenning
Heksebrenning
I mange bygder har det fram til i dag vært en tradisjon å brenne bål på St. Hans-kvelden 23. juni med ei dokke eller en figur av tøy og filler på toppen. Tradisjonen sa at dette skulle illudere ei heks på bålet, og tankene går da ganske raskt tilbake til trolldomsprosessene ca. 1550-1750, både i Norge og Europa.
"På loft og i kjeller"
"På loft og i kjeller"
Hvert år sender Arkivverket ut et digitalt spørreskjema til alle landets kommuner for å kartlegge om de tar godt nok vare på arkivene sine. Denne kartleggingen har Arkivverket gjort siden 2010, da en rapport fra Riksrevisjonen slo fast det arkivmiljøene allerede var klar over: det er stor fare for dokumentasjonstap fra kommunene, som ivaretar dokumentasjon om innbyggerne sine fra vugge til grav.
Informasjonskamp under krig
Informasjonskamp under krig
Statsarkivet i Hamar har kilometer på kilometer med arkiv. Arkivene må jo være det perfekte gjemmestedet for papir? Hvem kan vite hvilken av eskene eller protokollene du har gjemt noe i?
Lærerutdanningen i Hamar 150 år
Lærerutdanningen i Hamar 150 år
Høgskolen i Innlandet markerer 150 års jubileum i 2017, lærerutdanningen der ble åpnet i 1867! Jan Nikolai Arnesen (1849 – 1904) fra Øyer er den første personen som ble oppført i den aller første eksamensprotokollen fra Hamar lærerseminarium. Etter to år ved skolen ble han uteksaminert i 1869, dette kan du selv lese i eksamensprotokollen på Digitalarkivet.
Arkiver er originaler - de eneste i sitt slag
Arkiver er originaler - de eneste i sitt slag
Arkivsaker, som dokumenter og protokoller, er ikke bare skriftlige kilder som gir informasjon om fortidens hendelser. De er også gjenstander som forteller en historie. Skal arkivsakene bevares slik at både informasjonsinnhold og gjenstand eksisterer i årene som kommer, trengs det stell og pleie av kyndig konserveringspersonale.
Brenneridrift i Innlandet
Brenneridrift i Innlandet
I magasinet til Statsarkivet i Hamar oppbevares arkivene etter brenneribedriftene Atlungstad/Hedmark Frøforretning og Brenneri, Sælid- , Vang-, Løiten-, Brumunddal-, Romedal-, Tangen-, Gaupen-, Hvam- og Strand brennerier. Arkivene til Nederkværn Brænderi og det private Vik Brænderi på Tangen mangler for at listen skal bli komplett for brennerifylket Hedmark.
Ruth
Ruth
Den 26. oktober 1942 går Ruth over alle varene i butikken sin, hun teller hver kopp og hver lysestake sammen med lensmann, lensmannsfullmektig, politifullmektig og en lokal kjøpmann.
Et «nett-troll» anno 1908
Et «nett-troll» anno 1908
Også før internett og nett-troll gjorde sitt inntog, kunne det være ubehagelig å delta i den offentlige debatten. Den 19. juli 1908 mottok forfatter og samfunnsdebattant Bjørnstjerne Bjørnson et brev med grov ordbruk og ekskrementer.