ENG
B Bjørnson

Statsarkivet i Hamar, Søndre Gudbrandsdalen fogderi, Gh - Etterforskning, eske 9, Sak 111/1908. SAH/FOGDO-004/G/Gh/L0009.

Et «nett-troll» anno 1908

Også før internett og nett-troll gjorde sitt inntog, kunne det være ubehagelig å delta i den offentlige debatten. Den 19. juli 1908 mottok forfatter og samfunnsdebattant Bjørnstjerne Bjørnson et brev med grov ordbruk og ekskrementer.

Det gulnede og flekkete brevet med noe uklar skrift finner vi i en etterforskningssak fra 1908 ved Søndre Gudbrandsdal fogderi. Det har amerikansk frimerke og er adressert til Mr. Bjørnstjerne Bjørnson, Aulestad, Gausdal, Gudbrandsdalen, Norway.

Brevet ser ut til å være datert på den amerikanske uavhengighetsdagen, og om brevet er forfattet av en utvandret nordmann, har vedkommende tilsynelatende latt tankene vandre til den norske unionsoppløsningen tre år tidligere og Bjørnstjerne Bjørnson. Som kjent var republikaneren Bjørnson sterkt engasjert i selvstendighet for Norge, og det skapte forargelse blant mange da han gikk for forsoning og monarki. Brevet refererer trolig til at til at Bjørnson i mai 1905 fikk et telegram av statsminister Christian Michelsen om at kong Oscar II ikke sanksjonerte konsulatlovene som var enstemmig vedtatt i stortinget, og svarte «Tak for telegrammet. Nu samhold!» Ifølge en historie som viste seg å være fabrikkert, skulle Michelsen ha svart Bjørnson «Nu gjelder det at holde kjæft».

 

July 4th

HELVEDE, FITTØ, FAN

DEAR, SONOFBATCH, BJØRNSTJERNE BJØRNSON.

1

Kys mig i reva din tosk

og hold du kjeften din blot

Ei er det got at stoppe kjeften paa dig B.B

Men Michelsen var god som klarede det

 

2

Din søn reiste udenlands saa brot

for at lære folkeskik og det i en fans

hast, er han kommen igjen, saa gjør

besked, til Dronning Maud, at han vil

hende saa gjerne se.

 

3

Her sendes dig Amerikansk drit,

Saa du lignes altsaa her med vor sjit

du er slet ikke, stort bedre verd

for du setter næsen høit, og tror du er for lerd.

 

Venligst Hilset da digter reva

Fra + + (tegninger, se dokumentet)

PS: Norway havde vel ikke klaret sig, angaaende unions opløsningen, dersom ikke du havde sendt det dumme telegram, aa Fan for en tosk du var den gangen, alle Norske her skammed sig over dig.  DU, ER, ET NAR, DU BB. HUNDEKUKEN.

Bjørnson politianmelder saken

Den 24. juli 1908 skrev derfor Bjørnson et brev til fogden, som ble avsluttet med: «Jeg ber om, at saken undersøkes. Dersom en av disse feige, anonyme bakvaskere gripes på fersk gjerning, vil det ha en helbredende følge. Ærbødigst Bjørnstjerne Bjørnson».

Anmeldelsen medførte en grundig etterforskning med avhør og undersøkelser av postverket både i Gausdal, Lillehammer og Oslo.  Avslutningsvis kan vi si at Buskerud og Kristians Statsadvokatembete konkluderer med at det injurierende brev antagelig er kommet til Norge med posten fra Amerika den 18. juli, og at det derfor ikke er «anledning til videre forføyning fra det offentliges side». Statsadvokaten ba om at Bjørnson skulle få beskjed om at det ikke lykkes å finne brevskriveren, som forble anonym.


 

Kildereferanse:

Statsarkivet i Hamar, Søndre Gudbrandsdalen fogderi, Gh - Etterforskning, eske 9, Sak 111/1908.

SAH/FOGDO-004/G/Gh/L0009