ENG
Lærerutdanningen - Hamar 100 år

Lærerutdanningen i Hamar 150 år

Høgskolen i Innlandet markerer 150 års jubileum i 2017, lærerutdanningen der ble åpnet i 1867! Jan Nikolai Arnesen (1849 – 1904) fra Øyer er den første personen som ble oppført i den aller første eksamensprotokollen fra Hamar lærerseminarium. Etter to år ved skolen ble han uteksaminert i 1869, dette kan du selv lese i eksamensprotokollen på Digitalarkivet.

Jan Nikolai Arnesen (1849 – 1904) fra Øyer er den første personen som ble oppført i den aller første eksamensprotokollen fra Hamar lærerseminarium. Etter to år ved skolen ble han uteksaminert i 1869. Han ble lærer akkurat som sin far Johannes Arnesen, som var lærer og klokker i Øyer etter å ha blitt uteksaminert ved Asker seminar i 1841. Dette var i en tid med omgangsskole og tette bånd mellom kirke og skole, da prestene kunne se seg ut flinke elever som emne for klokker eller lærergjerningen. Jan Nikolai arbeidet som lærer i Øyer etter endt utdanning, og han står i folketellingen fra 1900 oppført som: «Lærer og Kirkesanger, Gaardbruger». 

Lærerutdanningen - Hamar 100 år
Hamar lærerhøgskole, Ha 1 – eksamensprotokoll for lærerprøven (1869 – 1892).

Hamar Stiftsseminarium ble opprettet etter Stortingsbeslutning av 24.03.1866, og åpnet 18.08.1867. Skolen holdt til i leide lokaler i Halvor Mæhlums gård ved Triangelen i Hamar inntil ny bygning ble tatt i bruk våren 1877. I 1935 ble Hamar offentlige lærerskole nedlagt. Virksomheten ble slått sammen med den private lærerskolen på Elverum, som da ble offentlig. I løpet av andre verdenskrig ble det igjen opprettet midlertidig lærerskole på Hamar. Lokale krefter ønsket å gjøre Hamar lærerskole permanent.

800px-Hamar_Seminarbygningen
Seminarbygningen på Høgskolen i Hedmark, den gamle Hamar lærerskole. Bygget kalles nå Nils Hertzbergs hus. Opphavsperson: Jensens

Fra midten av 1960-årene hadde Hamar lærerskole fått tilbake sin gamle status, med et nybygg i 1972. Da alle landets høgskoler ble omorganisert til 26 nye høgskoler i 1994 ble Hamar lærerhøgskole en del av Høgskolen i Hedmark. Noen navneendringer senere sorterer lærerutdanningen nå under Høgskolen i Innlandet, etter en fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Lillehammer fra 01.01.2017. Fra disse årene finnes det altså eksamensprotokoller fra tidligere elever, men kun de eldste er avlevert til Arkivverket.  

Eksamensprotokollene ble opprettet for å holde oversikt over eksamenskandidater og resultater. Skriftlig bekreftelse på bestått utdanning er viktig rettighetsdokumentasjon. Arkivverket har til stadighet henvendelser fra personer som av ulike årsaker trenger å få dokumentert utdanningen sin på en rask og effektiv måte, fra arkiver som er ordnet og lett tilgjengelig i våre magasiner. I ettertid kan disse arkivene være til nytte for både forskere og slektsforskere, og benyttes til noe annet enn det som opprinnelig var formålet.

Skolens historie kan dokumenteres i arkivene, og vi ser at den største interessen for arkivet stammer fra etterkommere av uteksaminerte lærere. Vårt bidrag til 150-års jubileet er at eksamensprotokollen fra 1869 til 1892 nå er skannet og tilgjengelig på Digitalarkivet.

Hør på NRK Radio Hedmark og Oppland hvor Statsarkivar Vigdis Stensby snakker om månedens dokument fra Statsarkivet Hamar.