ENG
Vestoppland ptk, Faa justisjouranl 28, side 283 Arrest

Vaktprotokoll fra Vestoppland ptk, justisjournal 28, side 283 viser arrestasjonen av familien Jaffe.

Ruth

Den 26. oktober 1942 går Ruth over alle varene i butikken sin, hun teller hver kopp og hver lysestake sammen med lensmann, lensmannsfullmektig, politifullmektig og en lokal kjøpmann.

Registreingsprotokollen fra Namsmannen

De tre guttene hennes på 15, 18 og 22 år ble hentet av politiet tidligere på dagen, sammen med mannen hennes.  Alle gjenstandene i leiligheten i Chr. Michelsens gate 42 på Gjøvik ble grundig gjennomgått og listeført av fire representanter fra politistyrken og Ruth. Hver spiseskje og hvert møbel. Sønnenes ski, skøyter og boksehansker.

Det tar tid å telle opp varene i en butikk med leketøy og interiørvarer. På den tredje dagen, den 28. oktober avsluttes registeringen og Ruth leverer fra seg nøklene til butikken sin. Alle gjenstander i Ruth Jaffe sitt hjem og butikk er beslaglagt på statspolitisjefens vegne. Ruth har ikke lenger råderett over gjenstander i sitt eget hjem. Den 26. november 1942 blir Ruth Jaffe selv hentet av politiet. 

SS Donau forlot kaien i Oslo 26.11.1942, og familien Jaffe fikk over 70 år senere minnesteiner i gatene på Gjøvik. Ruth Jaffe 45 år, Arnold 15 år, Robert 18 år, Mendel 22 år og Samson Jaffe 54 år.

NWK-15545-fam Jaffe
Familien Jaffe på Gjøvik, fra venstre Samson, Arnold, Robert, Mendel og Ruth. Kilde/rettigheter: Mjøsmuseets fotosamling.

I januar 1942 ble «Den endelige løsningen» konkretisert på nazistenes konferanse i Wannsee, alle jødene i tyskernes territorium skulle utryddes. Den 6. februar 1942 sendte det norske sikkerhetspolitiet et rundskriv til politimestre over hele landet. I dette rundskrivet får de lokale politistasjonene beskjed om å innhente opplysninger fra jødiske personer i deres distrikt, via et spørreskjema. Skjemaet ser i stor grad ut til å fokusere på næringsgrunnlag og hva jødene i Norge levde av. Vi vet at det gjennom flere hundreår fantes fordommer mot jøder, som ble syndebukkene for den generelle misnøyen til ”folk flest”. Nazistene og andre antisemitter yndet å blant annet framstille jødene som griske utbyttere, og det er derfor ikke overraskende at skjemaet var fokusert på næringsgrunnlag. Av skjemaene ser vi at Ruth ble født i Trondheim, og at hennes mann ble født i Oslo og avtjente verneplikten på Starum ved Gjøvik.

I politijournaler fra hele landet finner vi innførsler fra mandag 26. oktober 1942. Kvelden før sendte statspolitiet ut ordre om at jødiske menn skulle arresteres. Samtidig med at jødiske menn ble arrestert, fattet NS-regjeringen et vedtak om at alt jødene eide skulle inndras. Det ble opprettet en egen etat under finansdepartementet «Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer», som behandlet hjem og bedrifter som konkursbo. Alt Ruth eide var nå «jødebo» og skulle telles, inkludert hennes og ektemannens armbåndsur.

I innlandet ble flere mennesker arrestert i jødeaksjonene høsten for 75 år siden. Den lokale bobestyreren for «Likvidasjonsstyret» hadde ansvaret for flere bo fra Hedmark og Oppland. I tillegg til familien Jaffe, var det blant andre familien Karpol i Fron og familien Markus i Elverum. I fengselsprotokoller finner vi supplerende opplysninger om arrestasjoner av jøder.

På slutten av prosessen som formelt startet med kartlegging av jødiske personer og eiendom endte 766 norske jøder sine liv i konsentrasjonsleire, deriblant over 30 jøder fra Hedmark og Oppland. Vi finner familien Jaffe sine eiendeler nidkjært opptegnet for ettertiden. Inventarlisten gir et iskaldt gufs fra vår nære fortid. Arnulf Øverlands ord fra 1937 er evig aktuelle: “Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!”

Statsarkivet i Hamar:

 • Toten sorenskriveri, Skifter, bilag til skifter, boet etter Samson Jaffe, bo nummer 69/1949.
 • Vestoppland politikammer, Faa justisjournal 28 (1942 – 1943), side 283, 2079/1942.
 • Toten sorenskriveri, Firmaregister, Hjcda – registerte firmaer.
   

Riksarkivet:

 • S-1329, Statspolitiet – Hovedkontoret/Oslo avdelingen, serie Ga, Jødeaksjoner, stykke nr. 13,
 • Spørreskjemaer for jøder Sandefjord–Ålesund, Vestoppland politidistrikt, familien Jaffe.
 • S-1564, Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer, serie Hcd, E.III.
 • Jødeboer sønnenfjelds utenom Oslo og Akershus, eske nr. 1000,  jødebomappe - Samson Jaffe.

Litteratur:

 • Tore Pryser: Holocaust i innlandet i Per Ole Johansen: ”På siden av rettsoppgjøret”, 2006
 • ”Jødeaksjonen i Fron”, Fronsbygdin 2007
 • Estergruppen Norge:»Drama om liv og død. Jødisk historie i Hedmark».
 • Årbok for Gjøvik 2007 (23), Rolf Norland: «Jaffefamilien på Gjøvik», side 61 – 71.