Andre verdenskrig i Norge

Kom gjerne med forslag til kilder du synes bør være med her. Bruk e-posten nederst på siden og merk det med "skole".

Kongens nei til Quisling
Kongens nei til Quisling
”Kongens nei” er uten tvil ett av Norges viktigste dokumenter i nyere historie. Den viser at Norge aldri ga etter for det tyske kravet. Dokumentet ble også svært viktig for motstandskampen i Norge under krigen, for det legitimerte deres kamp mot de tyske okkupantene.
Oscarsborg vaktjournal 1940
Oscarsborg vaktjournal 1940
Journalen dokumenterer en av de mest dramatiske hendelsene i norsk historie. Nedtegnelsene gir et kortfattet men levende inntrykk av hva som ble observert fra hovedvakten på Oscarsborg morgenen 9. april da tyske krigsskip kom inn Oslofjorden. Blekksøl og glassbiter i protokollen vitner om dramatikk da krysseren «Blücher» ble beskutt av torpedoskyts fra festningen og sank to timer senere.
Thomas Neumann - Unike fargebilder
Thomas Neumann - Unike fargebilder
Bildene du ser under er spektakulære. Ikke fordi de holder så høyt fototeknisk nivå, eller fordi motivene er spesielt godt utvalgt. De er spektakulære fordi de er noen av de første fargelysbilder tatt av en amatørfotograf som vi kjenner til, og fordi de levendegjør en periode vi først og fremst kjenner i svart-hvitt.
Skolebarns minner fra krigen
Skolebarns minner fra krigen
Forlaget Ariel, tilhørende Det norske totalavholdsselskap, utlyste en stilkonkurranse høsten 1946. Elevene kunne velge mellom temaene ”Da freden kom” og ”Et minne fra krigen”. Premiene var på 100, 50 og 25 kroner, og flere av stilene skulle trykkes i årets julehefte fra Det norske totalavholdsselskap. Stilene ble skrevet av barn i alderen 12 til 14 år.
Protokoll fra Reichskommissariat over reisende med Lufthansa fra Norge til Tyskland
Protokoll fra Reichskommissariat over reisende med Lufthansa fra Norge til Tyskland
Protokollen inneholder informasjon over registrerte reisende med et sivilt fly, Lufthansas Junker 52, fra Fornebu til Tyskland i tidsrommet 23. august 1941 t.o.m. 8. mai 1945.
Quislings dokumentmappe
Quislings dokumentmappe
I sitt voksne liv førte Vidkun Quisling 7. sanser. Med tre unntak er alle disse bevart for perioden 1922-1944. Han benyttet dem ganske lite, så det går ofte mange sider mellom hver innførsel. Likevel gir de innblikk i mange sentrale hendelser og avtaler, slik som besøkene hos Hitler i Berlin.
Ilanddrevne dokumenter fra Blücher
Ilanddrevne dokumenter fra Blücher
9. april 1940 ble panserkrysseren Blücher senket i Drøbaksundet. Soldatbøker, fotografier, brev, kart og militære instrukser var blant de mange tyske dokumentene som ble funnet drivende blant oljesøl og vrakgods i Oslofjorden i dagene etter. Tallet på omkomne er usikkert, men av de rundt 2400 personene som var om bord skal oppimot 500 ha omkommet.
Sak mot NSUF-jente
Sak mot NSUF-jente
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) var Nasjonal Samlings organisasjon for barn og unge i alderen 10 - 18 år. NSUF tilsvarte omtrent organisasjonen Hitler-Jugend. Flere av NSUF- lederne hadde bakgrunn fra speiderbevegelsen.
Familien Jaffe
Familien Jaffe
Den 26. november 1942 forlot DS Donau kaien i Oslo med norske jøder på vei til Auschwitz. Ombord var også familien Jaffe fra Gjøvik.
Danseforbud i okkupasjonstida
Danseforbud i okkupasjonstida
Dans er ikke bare uskyldig moro, men også en viktig møteplass. Dette bekymret okkupasjonsmakten som ønsket kontroll når større mengder mennesker møttes.
Sognepresten i Norderhov forteller om krigsårene
Sognepresten i Norderhov forteller om krigsårene
Norge okkuperes av tyskerne april 1940 og snart når krigen også Ringeriksbygdene. Presten i Norderhov, Oluf Ludvig Jenssen, gir i kallsboka en svært detaljert beskrivelse av de første, dramatiske dagene etter den tyske okkupasjonen i Norge.
Påbudt loftsrydding i Kristiansand 1939
Påbudt loftsrydding i Kristiansand 1939
4.-7. desember 1939 måtte alle i Kristiansand rydde loftene sine for å redusere brannfaren i tilfelle krig og flyangrep.
Max Manus - ettersøkt
Max Manus - ettersøkt
Max Manus var en beryktet motstandsmann under andre verdenskrig som utførte flere sabotasjeaksjoner under krigen. Statspolitiet brukte mye tid på å forsøke å stoppe og fange ham.