ENG
Kopi, hamsun

Protokoll fra Reichskommissariat over reisende med Lufthansa fra Norge til Tyskland

Protokollen inneholder informasjon over registrerte reisende med et sivilt fly, Lufthansas Junker 52, fra Fornebu til Tyskland i tidsrommet 23. august 1941 t.o.m. 8. mai 1945.

Av forskjellige grunner ble ikke alle passasjerer registrert, men kjente historiske aktører som Quisling, NS-ministre, Terboven og viktige personer rundt ham finnes i protokollen. Det samme gjelder den øverste sjef for den tyske sikkerhetstjenesten, SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich. Han og hans følge reiste med eget fly.

Både Knut Hamsun, hans hustru Marie og hans ene sønn Tore er registrert i protokollen.

Rechskommisariatets liste over flypassasjerer, Knut Hamsun, mai 1943
Knut Hamsuns første reise til Tyskland 17. mai 1943. Du finner ham på plass 17.
Reichskommisariats liste over flypassasjerer, Terboven 1943
Terboven reiste ofte til Tyskland. 

Arkivreferanse: Riksarkivet, Tyske arkiver, Reichskommissariat, E/Eb/Ebb/L0013: Sivile tyske flygninger mellom Norge og Tyskland, 1941-1945.

Du kan laste ned kilden nederst på siden
Du kan se samtlige av sidene i protokollen på Digitalarkivet. For å laste ned bilder herfra høyreklikker du og velger "Lagre bildet som".

Knut Hamsuns to besøk i Tyskland
Knut Hamsuns er første gang registrert i protokollen 17. mai 1943. Thorkild Hansen har i boken ” Prosessen mot Hamsun” hevdet at Hamsun hadde sin hustru Marie som reisefølge. Det bekreftes derimot ikke av protokollen, som er en samtidig kilde. 

På Hamsuns første famøse besøk i Tyskland hadde han med seg i bagasjen dagens utgave av Fritt Folk og her kunne man lese følgende: ” Jeg synes det gaar riktig godt nu,” sier Hamsun, ” Ubaatene arbeider jo Nat og Dag. Europa har gjort sig rede, inden et par Uker vil vi vel spørre Nyt fra Østfronten, og inden en Maaned har Japan rørt på sig. En Spaamand kan trives i denne Situation! Og i vort lille lange Norge er det 17. mai og Jubileumsdag for Nasjonal Samling -. Jeg ønsker oss alle til lykke.” 

Goebbels leste intervjuet og ble svært begeistret. Hamsun, som i utgangspunktet skulle på privatbesøk til sin ene datter i Berlin, ble invitert til propagandaministeren. Denne falt pladask for den 84 år gamle dikterhøvdingen. Begeistringen var gjensidig og da Hamsun hadde vendt tilbake til Nørholm, ønsket han å gi uttrykk for sin takknemlighet. Han skjenket derfor Goebbels Nobelmedaljen i litteratur, som han mottok i Stockholm i 1920.

Knut Hamsuns andre besøk i Tyskland, med avreise fra Fornebu 23. juni 1943, kan ikke ses registrert i protokollen. Det var under dette besøket han møtte Hitler, et meget uheldig møte.

Hvordan havnet protokollen hos Riksarkivet?
Etter frigjøringen i 1945 tok en alliert undersøkelseskommisjon, den såkalte Documents Section (Documents Pool, Allied Land Forces Norway), beslag i alt tysk arkivmateriale som det var mulig å spore opp. Denne protokollen inngikk i dette beslaget og den ble summarisk merket ”Reichskommissariat book of air passages between Norway and Germany”.

Etter at kommisjonen hadde gransket beslaget, som var definert som alliert eiendom, ble det overført til norske myndigheter, først Forsvarets Overkommando og fra 1946 Oslo politikammers landssvikavdeling. I 1951-52 ble så beslaget overført til Riksarkivets depot på Hovedøya. Under ordning og registrering av uordnede tyske arkiver på Hovedøya i 1970-årene ble protokollen funnet, men den ble imidlertid ikke registrert i katalogen over arkivsaker etter Reichskommissariat.

Anbefalt litteratur:
"Knut Hamsun. Reisen til Hitler" av Tore Rem, 2014

Ordliste

Depot = Et lager der man oppbevarer materiell til senere bruk. I dette tilfelle er det snakk om et eksternt lager av arkivmateriale på Hovedøya. Da Riksarkivet hadde kontorer på Bankplassen i Oslo, var det begrenset med lagringsplass til arkivmateriale her. Riksarkivet hadde derfor et ekstra lager på Hovedøya - et arkivdepot. Først når Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo fikk eget bygg på Sognsvann i 1978, ble det plass nok til å oppbevare arkivmateriale samlet på et sted. 

Last ned

  • Reichskommisariats liste over flypassasjerer, Terboven 1943
    2.3 MB
  • Rechskommisariatets liste over flypassasjerer, Knut Hamsun, mai 1943
    2.6 MB