1900-tallet i Norge

Kom gjerne med forslag til kilder du synes bør være med her. Bruk e-posten nederst på siden og merk det med "skole".

Unionsoppløsning og kongevalg 1905
Unionsoppløsning og kongevalg 1905
Norges union med Sverige var på mange måter likestilt, med unntak av to ting: Kongen var svensk og det var Sverige som styrte utenrikssakene.
Valgplakater
Valgplakater
I arkivverket har vi en rekke arkiv etter de norske politiske partiene. Disse inneholder også trykksaker brukt i forbindelse med valgkampene opp gjennom tidene.
Oljealderen i Norge
Oljealderen i Norge
Oljealderen i Norge startet lenge før vi fant olje i Nordsjøen på 1960-tallet. Den industrielle utviklingen i Norge etter 1900 gjorde at vi var helt avhengig av tilgang på petroleumsprodukter.
På leting etter olje i Nordsjøen
På leting etter olje i Nordsjøen
Letingen etter olje i Nordsjøen startet midt på 1960-tallet med tillatelser til å skyte seismikk og undersøke grunnen under Nordsjøen i 1962 og 1963.
Statoils første styreprotokoll
Statoils første styreprotokoll
Petroliumsindustrien har i en årrekke vært landets største næring målt i verdiskapning, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi.