ENG
Tankvogn trukket av hest

Tankvogn trukket av hest. Formann Bergstøl og hans sønn, Kristiansand. ca 1911. Opphavsperson: Johannes Larsen Nerlien.

Oljealderen i Norge

Oljealderen i Norge startet lenge før vi fant olje i Nordsjøen på 1960-tallet. Den industrielle utviklingen i Norge etter 1900 gjorde at vi var helt avhengig av tilgang på petroleumsprodukter.

Esso_Kannetapperi, Tankanlegg Steilene
Tankanlegg Steilene. Kannetapperi. Datering: Ukjent.
Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger, PA 0982 - Esso Norge AS
Esso_Storsteilene, ing. Kjøx' patenterte måleapparat
Fanejunker Ødegaard, underbestyrer på Storsteilene med ing. Kjøx' patenterte måleapparat. Datering: ukjent
Arkivreferanse: Statsrkivet i Stavanger, PA 0982 - Esso Norge AS

Du kan laste ned bildene nederst på denne siden

Bildene over er hentet fra Fotoweb. Om du søker "tankanlegg"  og krysser av for ditt fylke i menyen til venstre, får du opp alle bildene som gjelder ditt område. 

Prøv også å søke på "bensinstasjon" for ditt fylke og se hva du får. Kanskje finner du et gammelt bilde av din lokale bensinstasjon? 

Alle bildene du finner på fotoweb kan du laste ned gratis.

Industriell utvikling
Mekaniseringen i jordbruket hadde behov for drivstoff og smøreoljer til de nye maskinene. Motoriseringen av den norske fiskeflåten var like avhengig av disse produktene. Den norske handelsflåten måtte ha drivstoff og smøreoljer. Vannkraftverk trengte smøreolje til turbinene sine. Rundt mellom 1910 og 1920 ble det også vanligere med lastebiler, busser og personbiler i Norge. Uten nødvendige petroleumsprodukter ville ikke moderniseringen av Norge utover på 1900-tallet vært mulig.

Norge var avhengig av import av petroleum
Petroleumsproduktene måtte stort sett importeres til Norge og det voksende norske markedet tiltrakk seg mange av de store internasjonale oljeselskapene. Det var amerikanske Standard Oil Company som var først ute. Tidlig på 1890-tallet var Standard Oil med på å danne Vestlandske Petroleumskompani og Østlandske Petroleumskompani. Disse to selskapene er i dag bedre kjent som Esso.

Olje- og gassarkivet, som hører inn under statsarkivet i Stavanger, har skannet Esso sine styreprotokoller fra 1890-1978:

Styreprotokoller Østlandske 
Styreprotokoller Vestlandske
Styreprotokoller Esso

Vi anbefaler også at du besøker følgende lenker:

Norsk olje- og gassarkiv ved statsarkivet i Stavanger

Nettutstilling til Essos 120 års jubileum i 2013 gir en grundig innføring. Her finner du flere kilder du kan laste ned direkte fra utstillingen.  

Det er også skannet noen tusen fotografier fra Essos historiske fotosamling som nå ligger på fotoweb.


Last ned

  • Esso_Kannetapperi, Tankanlegg Steilene
    6.2 MB
  • Esso_Storsteilene, ing. Kjøx' patenterte måleapparat
    7.1 MB
  • Tankvogn trukket av hest
    5.4 MB