ENG
Oljearkivlogo

Om Norsk olje- og gassarkiv

Norsk olje- og gassarkiv ble etablert av Arkivverket som et treårig pilotprosjekt i perioden 2014-2016 med tanke på å opprette en nasjonal enhet innenfor Arkivverket med ansvar for å dokumentere norsk olje- og gassvirksomhet.

Vi har nasjonalt ansvar for å bevare historisk verdifullt kildemateriale fra norsk olje- og gassektor.

Vi gir sikker oppbevaring både av papirbaserte og elektroniske arkiver fra bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige virksomheter innenfor olje og gassektoren.

Vi oppbevarer ca. 5.000 hyllemeter arkiver fra mer enn hundre aktører innenfor norsk olje- og gassektor.

Vi gjør arkivene synlige og tilgjengelige for bedrifter, forskere og andre interesserte. Innsyn gis i henhold til gjeldende lovbestemmelser om taushetsplikt og i forståelse med virksomhetene som har avlevert sitt arkivmateriale.

Vi formidler bedriftenes historie på Internett, i publikasjoner og i utstillinger.

Vårt formål er å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver som er viktige for bransjen selv og for samfunnet som helhet. Arkivmaterialet er nødvendig grunnlagsmateriale for forskning og utvikling, i dag og for fremtiden.

Virksomheten er plassert ved Statsarkivet i Stavanger.

Norsk olje- og gassarkiv samarbeider med alle de store olje- og gasselskapene på norsk sokkel (Statoil, Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, Total, BP), Norsk Olje og Gass (tidligere OLF), fagbevegelser, leverandørbedrifter, foreninger og statlige myndigheter innenfor denne sektoren.

Vi deltar i European Oil and Gas Archives Network (EOGAN), og sitter i styret for dette nettverket.