ENG
Statoil logo den norske stat

Statoils første styreprotokoll

Petroliumsindustrien har i en årrekke vært landets største næring målt i verdiskapning, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi.

Statoils første styreprotokoll, side 1
Side 1, 5. oktober 1972
Statoils første styreprotokolle, side 4
Side 4, 5. oktober 1972. Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger, Pa 1339 - Statoil ASA SAST/A-101656/0001/A/Ab/Aba/L0001/0001


Du kan laste ned kilden nederst på denne siden

Statoils første styreprotokoll symboliserer et viktig skifte i norsk oljehistorie: Et norsk statlig selskap tok sin plass blant de private, internasjonale oljeselskapene. Her får vi et innblikk i Statoil Norges første tre år med selskapets strategiske veivalg.

Protokollen er et sentralt dokument for å forstå Statoils tidlige historie og de valg som ble gjort for å bygge opp en norsk nasjonal oljeindustri. Den er et viktig symboldokument for Norge ved at Statoils historie er en sentral del av Norges historie. Se hele protokollen på Digitalarkivet.

Statoils første styreprotokoll er en del av Norges dokumentarv.

Gjør også et søk på Statoil på vår fotoweb

Last ned

  • Statoils første styreprotokoll, side 1
    1 MB
  • Statoils første styreprotokolle, side 4
    906.4 KB
  • Statoil logo den norske stat
    114.1 KB