Andre verdenskrig

Gi elevene en grundig innføring i kildetolkning ved hjelp av kjente og ukjente kilder fra andre verdenskrig i Norge.

Krigen kommer til Norge
Krigen kommer til Norge
Da Hitler planla å okkupere Norge, trodde han at landet ville overgi seg uten for stor motstand. Det gikk ikke helt etter planen.
Kongens nei
Kongens nei
Etter okkupasjonen insisterte Tyskland på at kongen skulle godkjenne Quisling som ny norsk statsminister. Men Kong Haakon var ikke enig.
Tyskland seirer på alle fronter
Tyskland seirer på alle fronter
Visste du at et bilde kan ha forskjellig betydning alt etter hvilken sammenheng det brukes i?
Radioforbud
Radioforbud
I 1941 ble det bestemt at alle måtte levere inn radioene sine. I en liten bygd i Hardanger løste de denne triste nyheten på en litt spesiell måte.
Vi manglet alt
Vi manglet alt
I kjølvannet av krigen kom mangel på mat, klær og medisiner. Ved hjelp av foto som kilde får du i denne oppgaven kjennskap til hvor vanskelig det faktisk var å skaffe det aller nødvendigste i hverdagen.
Hjelp fra Sverige
Hjelp fra Sverige
I dag hjelper Norge mange tusen skolebarn verden over med nødvendig utstyr og mat. Men under den 2. verdenskrig var det vi som trengte hjelp fra andre.
Vi oversvømmes!
Vi oversvømmes!
Antisemittisme, eller jødehat, eksisterte i Norge også før okkupasjonen i 1940
Alltid vært i Norge
Alltid vært i Norge
Denne oppgaven har vi dedikert til en helt alminnelig jente på 14 år som het Kathe Lasnik. En dag kom politiet på døren og arresterte Kathe og familien. Siden har ingen sett dem. Klarer du å finne ut hva som skjedde med henne?
Visste NS hva som skjedde med jødene?
Visste NS hva som skjedde med jødene?
Var det mulig å ikke vite? Visste Nasjonal Samling (NS) hva som skjedde med jødene etter at de ble deportert fra Norge? Denne diskusjonen kan selv ikke historikere enes om. Hva mener du?