ENG
Skjermbilde 2017-02-14 kl. 13.14.30.png

Tyskland seirer på alle fronter

Visste du at et bilde kan ha forskjellig betydning alt etter hvilken sammenheng det brukes i?

OPPGAVE

Tysklandseirer.png
Arkivreferanse: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv, serie Ue-Norge under okkupasjonen, eske nr. 99

Den 9. april 1940 startet den tyske okkupasjonen av Norge. Tyske soldater marsjerte inn i de største byene og tok over den formelle styringen av landet vårt. Fotografiet over er fra Oslo like etter at okkupasjonen startet. Klarer du å kjenne igjen bygningen på bildet?

Studer bildet over nøye og svar på følgende spørsmål:

A – når og hvor ble dette bildet tatt? Måned og år.

B – Beskriv det du ser på bildet. Teksten som er hengt opp på tvers av stortingsbygget er skrevet på tysk og betyr ”Tyskland seirer på alle fronter”.


Ofte kan et bilde ha forskjellig betydning alt etter hvilken sammenheng det brukes i.

Et bilde som opprinnelig var ment å dokumentere en positiv hendelse, kan av en annen tolkes som bevis på at den samme hendelsen var negativ.


Se nøye på bildet en gang til:

C – Forestill deg at du finner dette fotografiet i en norsk illegal avis fra 1940. Hvordan ville du som nordmann tolket bildet da? Gi en kort begrunnelse.

D – Forestill deg nå at du fant fotografiet i en tysk avis fra den samme tiden. Hvordan ville du som tysker ha tolket dette bildet? Gi en kort begrunnelse.

Du har nå analysert en kilde!