ENG
Hjelp fra Sverige - innsamling

Hjelp fra Sverige

I dag hjelper Norge mange tusen skolebarn verden over med nødvendig utstyr og mat. Men under den 2. verdenskrig var det vi som trengte hjelp fra andre.

På grunn av den økende matmangelen fikk mange barn ikke riktig næringsrik mat hjemme. Hver dag fikk derfor flere tusen skolebarn melk og havresuppe på skolen. For mange var dette dagens eneste varme måltid.

Hjelpen kom fra både Danmark og Sverige. Bare i Sverige ble det samlet inn hele 71 millioner svenske kroner som ble brukt til suppe for skolebarn og eldre, gavepakker til barn, utdeling av klær og kontantstøtte til familier.

Se på bildene 1 og 2 under, les bildeteksten som hører til:

Bilde 1

Norgeshjelpen - bilde nr 1.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv, serie Ue--Norge under okkupasjonen, eske nr. 100

Bildetekst:
"Våren 1944 satte Stockholmskommiteen for Norgeshjälpen i gang en aksjon som kaltes ”Stockholms hjälp åt Oslos barn”. Her ser vi plakaten som sattes opp overalt og prydet brosjyrene.”

Bilde 2

Norgeshjelpen - bilde nr. 2.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv, serie Ue-Norge under okkupasjonen, eske nr. 100

Bildetekst:
"Norges barn takker Sverige. I forbindelse med den norske uken i Stockholm i tiden 9-15. oktober 1944 holdtes en utstilling ”Norges barn takker Sverige” i Stockholms-Tidningens lokaler på Stureplan. Den ble åpnet den 11. oktober. Bildet viser inngangen til utstillingslokalet, med utstillingens motto.”

 Svar på følgende spørsmål

A – Når ble bildene tatt?

B – Hva er det tatt bilde av?

C – Hvorfor ble det tatt bilder av plakater, tror du?

D – Vi skiller ofte mellom presenterende og berettende fotografi:

  • Det presenterende fotografi er fotografens forsøk på å fortelle om hvordan noe ser ut der og da.
  • Det berettende fotografi er er fotografens forsøk på å fortelle om noe som hendte der og da.

Er plakatbildene presenterende eller berettende, tror du?

Se på bildene 3 og 4 under, og les teksten som hører til bildene:

Bilde 3

Norgeshjelpen  - bilde nr. 3.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, NTBS krigsarkiv, serie Ue-Norge under okkupasjonen, eske nr. 99

Bildetekst:
”Svenska Norgeshjälpens virksomhet i Norge har det siste år nådd en imponerende omfatning. Antallet barnebespisninger er oppe i 115.000 porsjoner daglig fordelt på 987 steder. En viss kategori ungdommer får også tildelt matporsjoner. I alt bespises daglig 240.000 personer. Flere hundre tonn klær og sko er fordelt blant de mest trengende. Barn fra Nordstrands folkeskole ved Oslo har hentet havresuppe i store spann og er på vei til skolen med den til fordeling blant elevene. Stockholm 23.2.1945.”

Bilde 4

Norgeshjelpen - bilde nr. 4.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv, serie Ue-Norge under okkupasjonen, eske nr. 99

Bildetekst:
”Melk og havresuppe smaker godt”

Svar på følgende spørsmål

E – Når ble bildene tatt?

F – Hva er det tatt bilde av?

G – Hvorfor tror du fotografen tok disse bildene, hva var formålet?

H – Er disse bildene presenterende eller berettende, tror du?

  • Det presenterende fotografi er fotografens forsøk på å fortelle om hvordan noe ser ut der og da.
  • Det berettende fotografi er er fotografens forsøk på å fortelle om noe som hendte der og da.

Se på alle bildene under ett

I – Hva forteller disse bildene deg om det å være barn i Norge under krigen?

J – Er disse fotografiene gode historiske kilder? Kan vi bruke dem som kilder til spørsmålet om hvordan barn hadde det under den tyske okkupasjonen, eller egner de seg bare best som illustrasjoner? Begrunn svaret.

K – Kan du tenke deg andre kilder som du også kan bruke?