ENG
Flygeblad 001.jpg

Vi oversvømmes!

Antisemittisme, eller jødehat, eksisterte i Norge også før okkupasjonen i 1940

 

Flygeblad fra 1938 med en tegning av en mann i typiske jødiske klær hålder ut en tiggende hånd
Arkivreferanse: Riksarkivet, Landsviksak, Oslo politikammer, Dnr. 2813-2


Her ser du er flygeblad som ble trykket og gitt ut i 1938

A – Hva slags kilde er dette? Primær / sekundær?
Se i faktaboksen nederst på siden om du er usikker.

B – Mange kilder har det vi kaller en tendens, det vil si at saken bare vises fra én side. Kan vi si at dette flygebladet har en tendens? Hvordan?

C – Hvilke virkemidler er brukt for å få frem budskapet i flygebladet? Virker de, synes du?

D – Flygebladet er fra 1938. Hvordan var de politiske forholdene i Norge og Europa på denne tiden? Kan denne informasjonen være relevant å vite om for hvorfor dette flygebladet ble trykket?

E - Hvilken minoritetsgruppe i Norge var flygebladet ment å advare folk mot?

F – Kan budskapet gitt i flygebladet fra 1938, på noen måte overføres til hvordan mange ser på dagens minoriteter? I så fall hvordan. Har du sett lignende ”flygeblad” på de sosiale mediene eller ellers? Fortell.

 

Du har nå analysert en kilde!

Begreper

Primærkilde
– det originale historiske materialet (dokumenter, bilder, brev m.m.) som historikeren bygger sine framstillinger på.

Sekundærkilde
– bygger på en primærkilde, og er en tolkning av denne. Eksempel her er læreboka i historie.