ENG
Jøder i Norge

Alltid vært i Norge

Denne oppgaven har vi dedikert til en helt alminnelig jente på 14 år som het Kathe Lasnik. En dag kom politiet på døren og arresterte Kathe og familien. Siden har ingen sett dem. Klarer du å finne ut hva som skjedde med henne?

Kathe foto 001.jpg
Bildet er tatt fra forsiden av biografien "Kathe Lasnik, alltid vært i Norge" av Espen Søbye. Bokens forside er designet av Egil Haraldsen.

Under den 2. verdenskrig ønsket Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmakten å få oversikt over Norges jøder. Alle jøder måtte derfor registrere seg hos politiet og blant annet fylle ut et ”Spørreskjema for jøder i Norge”. Nedenfor ser du skjemaet som Kathe fylte ut. Det er hennes egen håndskrift og underskrift du ser.

Side 1

Kathe 1 001.jpg


Side 2

Kathe 3 001.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, Politidepartementets arkiv, Statspolitiet (STAPO)

Les nøye gjennom skjemaet over og besvar så spørsmålene under:

A – Hva slags kilde er dette? Primær / sekundær?
Se i faktaboksen under om du er usikker.

B – Hvem laget skjemaet og hva tror du det skulle brukes til?

C – Kan du ut i fra kilden finne ut hvor gammel Kathe var da hun fylte ut skjemaet?

D – Hvor bodde hun?

E – Hvilken religion tilhørte hun?

F – Hva gjorde hun til daglig? Jobbet hun?

G – Når ble skjemaet fylt ut? År og dato.

H – Hvor troverdig tror du denne kilden er ? Begrunn svaret.

I – Kunne slike spørreskjema blitt brukt i dag? Hvorfor / hvorfor ikke?

 

Begreper

Primærkilde
– det originale historiske materialet (dokumenter, bilder, brev m.m.) som historikeren bygger sine framstillinger på.

Sekundærkilde
– bygger på en primærkilde, og er en tolkning av denne. Eksempel her er læreboka i historie.

Her ser du en liste med navn. Dette er bare en av flere lignende lister som er funnet i Riksarkivets arkiver. Synes du listen ser kjedelig ut? Les overskriften, så forstår du hva som gjør den så spesiell.

Teksten i overskriften er litt vanskelig å lese, så her får du litt hjelp. Det står: "Jøder anholdt 26/11-42, og samme dag sendt med D/S Donau."

Side 1

Donau 1 001.jpg

Side 2

Donau 2 001.jpg

Side 3

Donau 3 001.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, Landssviksak, Oslo politikammer, Dnr. 3525 II, dokument nr. 41

Studer kilden over og besvar følgende spørsmål:

A – Hva slags liste er dette?

B – Hva slags kilde er dette? Primær / sekundær.
Se i faktaboksen under om du er usikker.

C – Når ble listen laget, tror du? År og dato.

D – Hvem laget listen, tror du?

E – Hvem er menneskene som står på listen? Hva har de til felles?

F – Kan du finne Kathe Lasnik og hennes familie på listen?

G – Ser du noen feil i listen, som ikke stemmer helt overens med spørreskjemaet fra denne oppgavens del 1? I så fall hvilke?

H – Feilen du fant ovenfor, er den av stor betydning eller ikke? Går det utover kildens troverdighet?

Begreper

Primærkilde
– det originale historiske materialet (dokumenter, bilder, brev m.m.) som historikeren bygger sine framstillinger på.

Sekundærkilde
– bygger på en primærkilde, og er en tolkning av denne. Eksempel her er læreboka i historie.

Etter krigen hentet Justis- og politidepartementet inn rettslige forklaringer fra hjemvendte norske jøder. Disse fortalte da om sine opplevelser fra de ble arrestert og frem til frigjøringen i 1945. I årene som fulgte ble vitneforklaringene blant annet brukt som bevis i rettsakene mot mistenkte landssvikere.

Neste kilde er en slik vitneforklaring fra en ung student (24 år) som ble arrestert omtrent samtidig med Kathe Lasnik og hennes familie. Dette er deler av hans forklaring som forteller hva som skjedde med ham og hans familie. Les den uthevede teksten vi har markert nøye. Prøv å se denne i sammenheng med de to andre kildene du har studert tidligere.


Avhør jøde 1 002.jpg
Arkivreferanse: Riksarkivet, Justisdepartementets arkiv, 1. sivilkontor B, rettslige forklaringer fra hjemsendte jøder
Avhør jøde - markert 1
Avhør jøde - markert 2

Studer kilden ovenfor og les de uthevede feltene fra Kai Feinbergs avhør og svar på følgende spørsmål:

A – Hva slags kilde er dette? Primær / sekundær.
Se i faktaboksen under om du er usikker.

B – Hvem har laget denne kilden og til hvilket formål tror du den ble laget?

C – Når ble de rettslige forklaringene hentet inn? År og dato.

D – Hvem er det som avgir vitneforklaringen?

E – Hva skjedde da vitnets gruppe ankom konsentrasjonsleiren Birkenau?

F – Hvor troverdig er denne kilden? Kan vi stole på at det vitnet forteller er sant? Hvorfor / hvorfor ikke?

Begreper

Primærkilde
– det originale historiske materialet (dokumenter, bilder, brev m.m.) som historikeren bygger sine framstillinger på.

Sekundærkilde
– bygger på en primærkilde, og er en tolkning av denne. Eksempel her er læreboka i historie.

Du har nå lest og studert tre kilder. På bakgrunn av disse, skal du gjenfortelle hva som skjedde med Kathe Lasnik.

Viktige punkter du bør få med er: Hvem var hun? Hvorfor ble hun arrestert, og hva skjedde etter arrestasjonen? Legg også merke til datoen på kilden med liste over deporterte jøder og sammenlign med datoen som nevnes nederst på side 3 på vitneforklaringen. Kan dette gi et svar på hva som ble Kathes endelige skjebne?

Historien din behøver ikke å være lang. Men husk at andre som aldri har hørt om Kathe Lasnik, må kunne danne seg et bilde av hva som skjedde med henne, uten selv å måtte gå til kildene.

Til slutt vil vi at du skal besvare et siste spørsmål:

A – Hva slags kilde er din gjenfortelling? Primær / sekundær?
Se i faktaboksen nederst på siden om du er usikker.


Gratulerer med et vel gjennomført kurs i kildekritikk!

Begreper

Primærkilde
– det originale historiske materialet (dokumenter, bilder, brev m.m.) som historikeren bygger sine framstillinger på.

Sekundærkilde
– bygger på en primærkilde, og er en tolkning av denne. Eksempel her er læreboka i historie.