ENG
Gammel radio

Radioforbud

I 1941 ble det bestemt at alle måtte levere inn radioene sine. I en liten bygd i Hardanger løste de denne triste nyheten på en litt spesiell måte.

I 1940-årene hadde man ennå ikke fått TV i Norge. Informasjonen fikk man via avisene, radio og nyhetsmagasinet som ble vist på kino. Den tyske styresmakten i Norge kunne lett kontrollere disse. Verre var det med de utenlandske radiokanalene.

Mange nordmenn hørte mye på nyhetene på BBC fra England. Dette likte okkupasjonsmakten svært dårlig, for England oppfordret til kamp og motstand mot det tyske regimet. Særlig viktig for norsk motstand var kong Haakon 7s taler fra London.

I 1941 ble det derfor bestemt at alle måtte levere inn radioene sine. Det ble fra nå av ulovlig å ha radio hjemme. Fant politiet radio hjemme hos noen, ble de mistenkt for spionasje, og straffen var svært streng.

Bilde 1

Innlevering av radio - Møllergata skole - bilde nr. 2.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv, serie Ue-Norge under okkupasjonen, eske nr. 93

Bildetekst fritt oversatt fra engelsk til norsk:
”NTB foto. Norge under det tyske okkupasjonen. Alle radioer måtte leveres til tyskerne under okkupasjonen. Her er en scene fra en av skolene i Oslo som ble brukt som depot for radioene. Noen av disse radioene ble funnet av deres rette eiere etter krigen, men mange av dem ble sendt til Tyskland. Foto tatt i sept. 1941.”

 Bilde 2

Innlevering av radio - Møllergata skole - bilde nr. 1.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv, serie Ue-Norge under okkupasjonen, eske nr. 93

Bildetekst:
"Innlevering av radioapparater på Møllergt. skole sept. 1941."


OPPGAVE

Se på bildene nr. 1 og 2 fra Oslo, Møllergata skole, og les teksten som er skrevet bakpå bildene.

A – Gi en kort beskrivelse av det du ser på disse to bildene.

B – Vi skiller ofte mellom presenterende og berettende fotografi:

  • Det presenterende fotografi er fotografens forsøk på å fortelle om hvordan noe ser ut der og da.
  • Det berettende fotografi er fotografens forsøk på å fortelle om noe som hendte der og da.

Vil du si at bilde nr. 1 er presenterende eller berettende? Begrunn svaret.

C – Se på bidet nr. 1 en gang til. Hvordan vil du beskrive sinnsstemningen (humøret) til mannen helt til høyre i bildet?  Er han glad, sint, trist eller oppgitt, tror du?

Bilde 3

Innlevering av radio - Hardanger  - Bilde nr. 3.jpgArkivreferanse: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv, serie Ue-Norge under okkupasjonen, eske nr. 93

Bilde 4

Innlevering av radio - Hardanger - bilde nr. 4.jpgArkivreferanse: RIksarkivet, NTBs krigsarkiv, serie Ue-Norge under okkupasjonen, eske nr. 93

Studér bildene nummer 3 og 4 fra Hardanger nøye men IKKE LES teksten som hører til ennå.

D – Gi en kort beskrivelse av det du ser på disse to bildene.

E – Bakpå bildene er det skrevet en forklarende tekst. Les tekstene. Se på bildene nok en gang. Hva forteller de deg nå?

Bildetekst til bilde nr. 3:
”Bildet er tatt idet øyeblikk sørgelaget nærmer seg innsamlingsstedet. En usedvanlig gravferd. Ad mange og lange omveier er en interessant bildeserie fra en liten norsk bygd nådd London. De gir et levende inntrykk av hvordan det norske folk tross alle vansker forsøker å møte den tyske okkupasjonen og terroren med godt humør. Nordmennene har oppdaget at det tar brodden av selv de hardeste slag. Bildene er tatt da radioapparatene etter tysk ordre skulle innleveres i juli måned 1941. Befolkningen i en liten bygd i Hardanger, på vestkysten av Norge, besluttet å holde en stor ”sørgehøytid” i sakens anledning. Hest og vogn ble bestilt til samlet transport av apparatene fram til avleveringsstedet. En fiolonist ble plassert foran på lasset og spilte sørgetoner i samsvar med norske gravferdsstradisjoner. Bak vogna gikk så den del av bygdas befolkning som hadde mistet sine apparater.”

Bildetekst til bilde nr. 4:
”En usedvanlig gravferd. Bildet viser apparatene bli båret inn på innsamlingsstedet.”

F – Er bildene presenterende eller berettende? Forklar hvorfor.

  • Det presenterende fotografi er fotografens forsøk på å fortelle om hvordan noe ser ut der og da.
  • Det berettende fotografi er fotografens forsøk på å fortelle om noe som hendte der og da.


Se nå på alle bildene under ett og besvar følgende spørsmål:

G – Når og hvor er bildene tatt?

H – Hva ville fotografen dokumentere da han tok disse bildene?

I – Hva tror du menneskene på bildene følte denne dagen?

J – Hvorfor måtte de levere inn radioene sine? Hva med TV’ene. Måtte de ikke levere inn dem også?

K – Hvordan ville du følt det om du og alle du kjente måtte levere inn TV, pc, ipad, mobil og radio på denne måten?