ENG
RGB 218,239,239

Overføring av papirarkiver

Veilederne nedenfor hjelper dere å få oversikt over hvilke krav som er knyttet til en avlevering. Her finner dere også praktiske råd og anbefalinger om hvordan man best forbereder arkivet for avlevering. Veilederne er oppdelt i to grupper: Felles veiledere og virksomhetsspesifikke veiledere. De felles veilederne er skrevet med utgangspunkt i statlige virksomheter, men kan også være relevante for andre offentlige virksomheter eller arkiver etter privat sektor. De virksomhetsspesifikke veilederne retter seg direkte mot utvalgte virksomheter.

Felles veiledning

 

Veileder for overføring av papirarkiv
Veileder for overføring av papirarkiv
Papirarkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter virksomheter som er lagt ned eller har avsluttet virksomheten, skal leveres til arkivdepot.
Veiledning for ordning og avlevering av fotografier
Veiledning for ordning og avlevering av fotografier
Foto er arkivdokumenter som skal avleveres sammen med resten av arkivet. Bevaring og avlevering reguleres av bestemmelsene i arkivloven med tilhørende forskrifter.

 

Virksomhetsspesifikke veiledere

 

Veilederen er tenkt som et hjelpemiddel ved avlevering av papirarkiver etter statsforvalteren. 

Statsforvalteren fikk nytt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet var Fylkesmannen.

Veilederen er tenkt som et hjelpemiddel ved avlevering av papirarkiver etter lagmannsrett, tingrett og jordskifterett.  

Veilederen er tenkt som et hjelpemiddel ved avlevering av papirarkiver etter politi og lensmann. Fra 2006 gjelder også veilederen forliksrådsarkiver.    

Veilederen er tenkt som et hjelpemiddel ved avlevering av papirarkiver etter forliksråd.

Veilederen er tenkt som et hjelpemiddel ved avlevering av papirarkiver etter kirkelige fellesråd, menighetsråd, sokneprest, prost samt det nedlagte prestegårdstilsynet.