ENG
BERR9485

Foto: Berre

Overføring av papirarkiver

Papirarkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er lagt ned eller har avsluttet virksomheten, skal avleveres til arkivdepot.

Hva, når, hvor - om overføring av papirarkiver

Papirarkiver etter statlige virksomheter skal avleveres til Arkivverket. Kommuner og fylkeskommuner avleverer til egne arkivdepot. 

Arkivverket (Riksarkivet, statsarkivene, Samisk Arkiv og Norsk Helsearkiv) er arkivdepot for alle statlige organer. Et arkiv blir avlevert til Riksarkivet eller et statsarkiv. Arkivverket kan be om at arkivet avleveres til det arkivdepot i Arkivverket som har ledig kapasitet. 

Arkivmateriale skal normalt avleveres når det er om lag 25 til 30 år gammelt. Da har arkivmaterialet gått ut av administrativ bruk og behovet for tilbakelån av materialet er liten. 

Avlevering av arkivmateriale forutsetter at arkivet er ordnet i samsvar med gjeldende lovverk.

Gradert arkivmateriale skal ideelt sett nedgraderes før overføring til depot. Dersom et arkiv inneholder gradert informasjon skal det være merket med hvilken type gradering som gjelder, og det skal på forhånd være avtalt hvem som skal motta oversendelsen.

Hvordan forberede overføring av papirarkiv
Hvordan forberede overføring av papirarkiv
Papirarkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er lagt ned eller har avsluttet virksomheten, skal avleveres til arkivdepot.
Veiledning for geistlige
Veiledning for geistlige
Veiledningen er tenkt som et hjelpemiddel ved avlevering av geistlige arkiver. Veiledningen gir informasjon om hvilken avleveringsliste som skal benyttes - avhengig av hvilket statsarkivdistrikt den enkelte arkivskaper (geistlige kontor) hører under.
Veiledning for lensmenn
Veiledning for lensmenn
Her finner du informasjon om hvordan lensmannsarkiver skal ordnes og når de skal avleveres.
Veiledning for tingrett
Veiledning for tingrett
Her finner du informasjon om hvordan sorenskriverarkiver skal ordnes og når de skal avleveres.
Øvrige veiledninger
Øvrige veiledninger
Her finner du veiledninger til hvordan du skal ordne arkiver etter f.eks. forliksråd.
Veiledning for arkiv med uvanlige formater
Veiledning for arkiv med uvanlige formater
Veiledning for arkiv som inneholder kart, tegninger, fotografier eller andre uvanlige formater.
Emballasje
Emballasje
Arkivmateriale er ofte surt og av dårlig kvalitet allerede i utgangspunktet. Derfor er det viktig å emballere det på en måte som holder nedbrytningshastigheten så lav som mulig.
Vil du vite mer?
Vil du vite mer?
Mer informasjon rundt proveniensprinsippet og andre tema som er relevante i forbindelse med avslutning av papirarkiver.