BERR9485
Foto: Berre

Overføring av papirarkiver

Papirarkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er lagt ned eller har avsluttet virksomheten, skal avleveres til arkivdepot.

Hva, når, hvor - om overføring av papirarkiver

Papirarkiver etter statlige virksomheter skal avleveres til Arkivverket. Kommuner og fylkeskommuner avleverer til egne arkivdepot. 

Arkivverket (Riksarkivet, statsarkivene, Samisk Arkiv og Norsk Helsearkiv) er arkivdepot for alle statlige organer. Et arkiv blir avlevert til Riksarkivet eller et statsarkiv. Arkivverket kan i be om at arkivet avleveres til det arkivdepot i Arkivverket som har ledig kapasitet. 

Arkivmateriale skal normalt avleveres når det er om lag 25 til 30 år gammelt. Da har arkivmaterialet gått ut av administrativ bruk og behovet for tilbakelån av materialet er liten. 

Avlevering av arkivmateriale forutsetter at arkivet er ordnet i samsvar med gjeldende lovverk.

Gradert arkivmateriale skal ideelt sett nedgraderes før overføring til depot. Dersom et arkiv inneholder gradert informasjon skal det være merket med hvilken type gradering som gjelder, og det skal på forhånd være avtalt hvem som skal motta oversendelsen.

Last ned

  • Fysisk tilstandsvurdering - skjema
    28.6 KB
  • Avleveringsliste - skjema
    83.3 KB
  • Avleveringsliste - utfylt eksempel
    120.2 KB