ENG
DSC_2753

Partnersamarbeid

Partnersamarbeid er et av flere tiltak for helhetlig veiledning og smidig overføring av arkiv.

Det skal være lett å samarbeide med Arkivverket. Partnersamarbeid er et av flere tiltak vi har iverksatt for å kunne gi helhetlig veiledning på arkivfeltet og bidra til en mer smidig overføring av arkiv. Vi har invitert utvalgte virksomheter som har behov for et bredt utvalg av Arkivverkets tjenester til et tettere samarbeid. 

Et partnersamarbeid med Arkivverket handler om å koordinere virksomhetens behov og innsats på arkivfeltet. Vi kartlegger situasjonen og formidler Arkivverkets tjenester og fagkompetanse, til rett tid. Grunnlaget for et partnersamarbeid utarbeides gjerne i en avtale, og som partner må virksomheten forplikte seg til å sette av nødvendig tid og ressurser for å løse utfordringer på arkivfeltet.

Arkivverkets partnere får tett oppfølging og skreddersydd veiledning om blant annet regelverk, bevaringsvurdering, mediekonvertering, smidig avlevering av eldre arkiver og bevaring av historisk materiale i Digitalarkivet. En fordel med et slikt samarbeid er at partneransvarlig koordinerer ressursinnsats på tvers av Arkivverkets avdelinger.

Se video om hvordan partnersamarbeidet vårt med NAV fungerer:

Kontakt våre partneransvarlige på [email protected].