ENG
BERRE 9327logo

Arkivutviklingsmidler 2022

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I 2022 er det avsatt 12,3 millioner kroner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. Søknadsfrist gikk ut 1. oktober og vedtak om tildelinger ble publisert 14.des 2022.

Arkivverket mottok 67 søknader på til sammen 32,6 millioner kroner. Programområdene for 2022 var: Videreutvikling av privatarkivfeltet (VPF) og Innovasjon i offentlig forvaltning (IOF). Antall søknader og søknadsbeløp fordelte seg på områdene som følger:

Søknader:

Innsatsområde
Antall
Beløp
Videreutvikling av privatarkivfeltet
53
24,4 mill
Innovasjon i offentlig forvaltning
14
8,2 mill

Se fullstendig søkerliste her.

 

Tildeling av midlene for 2022 ble publisert som nyhetssak på våre nettsider 14.des (se lenke til saken under). 3,5 millioner kroner ble tildelt 6 ulike tiltak under programområde IOF og 8,8 millioner fordelt på 25 tiltak under programområde VPF.

Tildelinger:

Innsatsområde
Antall
Beløp
Innovasjon i offentlig forvaltning
6
3,5 mill
Videreutvikling av privatarkivfeltet
25
8,8 mill

Se fullstendig tildelingsliste her.

Lenke til nyhetssak om tildelinger, publisert 14.des 2022.