ENG
BERRE_Løvetann

Erfarings- og inspirasjonsseminar arkivutviklingsmidlene 2023

I august ble det avholdt et erfarings- og inspirasjonsseminar som var åpent for alle potensielle søkere til arkivutviklingsmidlene 2023.

31.august ble det avholdt et digitalt erfarings- og inspirasjonsseminar som var åpent for alle potensielle søkere til arkivutviklingsmidlene 2023. Over 100 personer logget seg på.

På seminaret fortalte tre tidligere søkere om prosjektene de hadde fått midler til. De delte også tips og triks om søknadsprosessen og rigging og gjennomføring av prosjekt. Kongsbergregionen snakket om sitt innovasjonsprosjekt «Automatisering og kvalitet i saksbehandling og arkivering» som de fikk arkivutviklingsmidler til i desember 2022. Vestland fylkeskommune snakket om sine to metadata-prosjekter «Møtebokregisteret» og «Forprosjekt for ein digital infrastruktur for handsaming og publisering av notar og tekstar» som de fikk midler i desember 2020 og 2021. IKA Møre og Romsdal snakket om flere av sine spennende prosjekter; både rene ordningsprosjekter for privatarkiv og det flerårige innovasjonsprosjektet «Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet». Til slutt gikk Arkivverket gjennom programmene man kan søke på i år og kriteriene som søknadene vurderes etter.

 

Du kan laste ned presentasjonene her:

Kongsbergregionen

Vestland fylkeskommune

Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal

Arkivverket