ENG
BERR0319

Standarder

Produktkategoriene består av DIAS-standardene, ADDML og filformater. DIAS-standardene er standardene som inngår i pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale. ADDML er det norske Arkivverkets egenutviklede standard for teknisk beskrivelse av datasett. Hvilke filformater som egner seg for å bevare informasjon over tid, endres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen. Arkivdepotene er derfor avhengig av oppdaterte oversikter over filformater godkjent for langtidsbevaring.

DIAS-standardene

Produktsjef: Ane Kamilla Hovdan / Eirik Ingebrigtsen 
e-post: anehov[at]arkivverket.no / eiring[at]arkivverket.no

DIAS-standardene er standardene som inngår i en felles omforent pakkestruktur (arkivpakker) for bevaring av digitalt arkivmateriale med utgangspunkt i OAIS-standardene (ISO 14721: 2003). Denne strukturen skal kunne anvendes fleksibelt for alle typer av digitale leveranser til statlige og kommunale arkivdepoter.

Pakkestrukturen ble utarbeidet gjennom et toårig samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivaren og fem sentrale kommunale aktører: Bergen byarkiv, Oslo byarkiv, IKA Møre og Romsdal, IKA Trøndelag og Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter (KDRS).

DIAS-standardene som inngår i pakkestrukturen er:

 • METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) for pakkeinformasjon
 • PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies) for bevaringsmetadata
 • EAD (Encoded Archival Description) for arkivbeskrivelse
 • EAC-CPF (Encoded Archival Context ) for aktørbeskrivelse

 

ADDML

Produktsjef: Kari Ansnes
e-post: karans[at]arkivverket.no

ADDML (Archival Data Description Markup Language) er det norske Arkivverkets egenutviklede standard for teknisk beskrivelse av datasett. Standarden brukes for å beskrive poststrukturerte datafiler (tabelluttrekk) på teknisk detaljnivå. Standarden er i de senere år utvidet med muligheter for kontekstuell beskrivelse, men er fortsatt primært beregnet på teknisk beskrivelse.

ADDML inngår i DIAS-standardene, men blir forvaltet som et selvstendig produkt i forvaltningsforum.

Standarden er sentral som et hjelpemiddel for å teste datasett mot hva de faktisk skal inneholde. Riksarkivet bruker programvaren Arkadukt for produksjon av ADDML-filer og programvaren Arkade for testing.

Filformater

Produktsjef: Erik Aaberg
e-post: eriaab[at]arkivverket.no

Hvilke filformater som egner seg for å bevare informasjon over tid, endres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen. Arkivdepotene er derfor avhengig av oppdaterte oversikter over filformater godkjent for langtidsbevaring.

Følgende kriterier ligger til grunn for valg av filformater:

 • Formatet skal følge en internasjonal standard (ISO, ANSI eller lign.)
 • Formatet skal være åpent spesifisert
 • Formatet skal være i utstrakt bruk
 • Formatet skal ikke være lisensbelagt
 • Formatet skal ha en lang forventet levetid
 • Formatet skal ikke inneholde eksterne avhengigheter
 • Formatet skal være uavhengig av operativsystem og presentasjonsplattform

Riksarkivarens forskrift kapittel 5 angir hvilke filformater som skal benyttes for langtidsbevaring av arkivdokumenter (arkivformater). Riksarkivarens forskrift er bindende for statlige institusjoner, veiledende for kommunale institusjoner, og rådgivende for private institusjoner.