ENG
Frokost på 1960-tallet

Norge etter 1945

Etter andre verdenskrig var etterspørselen etter varer stor. Det førte til sterk vekst i skipsfartsnæringen for å transportere mat, utstyr og annet rundt omkring i verden. Norge har lange tradisjoner som sjøfartsnasjon gjennom tidene. I 1960 lå landet vårt som nummer fire på statistikken over største handelsflåte i verden, kun slått av USA, Storbritannia og Liberia.

Fra 1945 og framover mot midten av 1970-tallet opplevde handelsflåten en kraftig oppblomstring. Sjøfarten ble raskt populær, og mange søkte hyre i utenriksfart. Også kvinner. Særlig telegrafistyrket tiltrakk seg mange kvinner.

Ved å tolke en rekke reklamer hentet fra Husmorbladet skal du finne ut om det er mulig å danne seg et bilde av hvordan kvinnens rolle i samfunnet har endret seg fra 1960-tallet fram til i dag. Oppgaven vil kanskje også gi elevene en aha-opplevese i hvordan samtidens holdninger lar seg avspeile i reklamene vi ser rundt oss.

Oppgaven er et kurs i kildekritikk, med foto som kilde. Du får også en liten kunstrerisk oppfordring helt til slutt. Klarer du den?