ENG
PA680_eske15_daghjem21 001

Norge 1900-tallet

I denne oppgaven får du et innblikk i hvor trangbodde og kummerlige typiske arbeiderboliger i storbyene var. Denne oppgaven kan gjøres for seg, men er også en del av interaktiviteten ovenfor, Arbeiderhusmoren.

Kildene i denne oppgaven er fotografier hentet fra Nanna Brochs privatsarkiv.