ENG
PA680_eske15_daghjem21 001

Norge 1900-tallet

Under 1. verdenskrig inntok Norge en nøytral stilling, selv om krigshandlingene foregikk rett utenfor norskekysten. Klokka 04.00 natt til 2. august ble den første bataljonen i Kristiansand mobilisert. Oppgaven deres var å verne norsk nøytralitet. 

Den norske handelsflåten ble hardt rammet av tyskernes ubåtkrig. Fra februar 1917 ble alle skip senket uten forvarsel av ubåter i farvannet rundt de britiske øyer. Halvparten av den norske flåten gikk tapt, totalt 800–900 skip. Omtrent 2000 norske sjømenn mistet livet.

Selv om Norge ikke ble direkte rammet av krigshandlinger under 1. verdenskrig, førte krigen til mangel på varer og stigende priser. Kildene som er brukt i denne oppgaven, er hentet fra Statsarkivet i Kristiansand. 

I denne oppgaven får du et innblikk i hvor trangbodde og kummerlige typiske arbeiderboliger i storbyene var. Denne oppgaven kan gjøres for seg, men er også en del av interaktiviteten ovenfor, Arbeiderhusmoren.

Kildene i denne oppgaven er fotografier hentet fra Nanna Brochs privatsarkiv.

 

Nanna Broch var boligkontrollør på Oslos østkant fra 1919 til 1945. Hun jobbet for å bedre bofoholdene for barna og husmødrene i arbeiderboligene. Denne artikkelen gir deg et innblikk i Nannas liv og engasjement for de fattige husmødrene.

Artikkelen tilhører interaktiviteten Arbeiderhusmoren ovenfor, men kan også leses for seg.