ENG
Konstitusjonskomiteens-foerste-grunnlovsutkast

Grunnlovsutkastet 1814

Noe av det første riksforsamlingen på Eidsvoll gjorde, var å utnevne en komite for å lage utkast til en grunnlov (12. april 1814). Komiteen arbeidet effektivt, og etter bare to uker forelå et førsteutkast. Komitemedlemmene skrev ned forslagene etter diktat, for å ha det for hånden i forbindelse med revisjonene i neste runde i komiteen.

kladden-til-grunnloven
Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet Arkivreferanse: Riksarkivet, Forskjellige samlinger, Historisk-kronologisk samling II, boks 9.

Du kan laste ned kilden nederst på denne siden

Grunnlovsutkastet som vises her er representanten Peter Motzfeldts avskrift, og det eneste komplette eksemplaret av det første utkastet som finnes i dag. Den lyse skriften i dokumentet viser komiteens første utkast. Endringene med mørkt blekk viser forslaget slik det ble fremlagt for riksforsamlingen.

Det første grunnlovsutkastet inneholdt såpass detaljerte bestemmelser om statsrådets størrelse og sammensetning at Christian Fredrik følte det beskar kongemakten. Via sine støttespillere i komiteen, fikk han inn en ny paragraf (se § 43x øverst til venstre på bildet over) som ga kongen rett til å forandre disse bestemmelsene når han fant det tjenlig. Dokumentet avspeiler dermed konflikt og maktkamp på Eidsvoll 1814.

Grunnlovsutkastet gir informasjon om arbeidsprosessen på Eidsvoll, om åpent og skjult politisk spill og om ulike idealer for styresett. Det er av nasjonal betydning fordi det viser viktige skritt i arbeidet mot Grunnloven.

Last ned

  • kladden-til-grunnloven
    519.3 KB