1800-tallet i Norge

Kom gjerne med forslag til kilder du synes bør være med her. Bruk e-posten nederst på siden og merk det med "skole".

Eidsvollsforsamlingens fullmakter 1814
Eidsvollsforsamlingens fullmakter 1814
Valgene til riksforsamling i 1814 var Norges første nasjonale valg. Primærvalgene ble holdt i sognekirkene over hele landet.
Grunnlovsutkastet 1814
Grunnlovsutkastet 1814
Noe av det første riksforsamlingen på Eidsvoll gjorde, var å utnevne en komite for å lage utkast til en grunnlov (12. april 1814). Komiteen arbeidet effektivt, og etter bare to uker forelå et førsteutkast. Komitemedlemmene skrev ned forslagene etter diktat, for å ha det for hånden i forbindelse med revisjonene i neste runde i komiteen.
Eget norsk flagg i 1821
Eget norsk flagg i 1821
I unionstiden med Danmark og senere Sverige, brukte Norge både danske og svenske flagg på sine krigs- og handelsskip.
Lepra / spedalskhet
Lepra / spedalskhet
Lepraarkivene i Bergen (1688-1967) dokumenterer en unik medisinsk historie, med store vitenskapelige gjennombrudd både for mikrobiologi og epidemiologi.