ENG
Adresser-og-fullmakter-til-riksforsamlingen-paa-Eidsvoll

Eidsvollsforsamlingens fullmakter 1814

Valgene til riksforsamling i 1814 var Norges første nasjonale valg. Primærvalgene ble holdt i sognekirkene over hele landet.

Adresser-og-fullmakter-til-riksforsamlingen-paa-Eidsvoll
Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet Arkivreferanse: Riksarkivet, Statsrådssekretariatet, Fullmakter til Eidsvoldsrepresentantene 1814.

Du kan laste ned kilden nederst på siden

Fra alle lokalvalg er de originale fullmaktene som presten utformet til valgmennene bevart. Dokumentene kaltes i sin tid også «Adresser», som betyr høytidelig henvendelse. Vi har også fullmaktene fra det militære og fra valgenes andre runde, –det vil si amtenes valg av representanter. Til sammen utgjør materialet over 400 unike dokumenter.

Den spente politiske situasjonen gjorde at valgprosessen måtte gjennomføres på et minimum av tid, og dette fikk konsekvenser for den nordlige landsdelen. Lange avstander og dårlige kommunikasjoner gjorde at prinsens kunngjøringer nådde Nordlands og Finmarkens (Troms og Finnmark) amt langt utpå vårparten. Valg ble like fullt holdt, for ingen visste jo hvor lenge riksforsamlingen ville sitte sammen, men det hele skjedde for sent til at man kunne delta på Eidsvoll. Siste valg i Finmarken skjedde i midten av juli måned. Da amtssamlingen her ble holdt som fastsatt 1. august, var nyheten om Grunnloven kjent, og amtmannen bestemte at man i stedet skulle velge representanter til landets første storting.

I større perspektiv utgjør valgene våren 1814 det formelle, juridiske grunnlag for at riksforsamlingen kunne tre sammen som et folkevalgt organ. De var avgjørende for å gi folkerettslig legitimitet til selvstendighetsprosjektet. Fullmaktene viser at folket på sin side har oppfattet valgene som en høytidsfull handling av historisk betydning.

Over vises fullmakt til valgmennene fra Hurdal prestegjeld i Akershus amt. Offisiell bededagsgudstjeneste med valg ble holdt 25. februar 1814. Dokumentet utpreger seg som vakkert og forseggjort. Det er skrevet i latinsk håndskrift, til forskjell fra samtidens alminnelige gotiske skrift.