ENG
IA Bannerbilde ny

Innebygd arkivering gammel

Innebygd arkivering er en tilnærming til hvordan forvaltningen skal ta vare på digitale data på nye måter. Det betyr at man allerede i utformingen av nye arbeidsprosesser, systemer og løsninger tar hensyn til tilgangen til data i et langtidsperspektiv.

Hva er Innebygd arkivering?
Hva er Innebygd arkivering?
Vår visjon for satsingen Innebygd arkivering: I 2025 bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på arkivering.
Arkivfloken
Arkivfloken
Prosjektet Arkivfloken er en del av Innebygd arkivering. Arkivfloken har som mål å forstå mer om hvilke utfordringer som har ledet opp til dagens situasjon der forvaltningen sliter med å ta vare på dokumentasjon og arkiv på gode måter.
StandardLab
StandardLab
Arkivverket har besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. Det skal kun gjøres nødvendige feilrettinger. Fremfor å videreutvikle Noark, vil Arkivverket utforske hvordan standardisering bør skje på arkivfeltet fremover. Sammen med andre aktører stiller vi spørsmålet om hvordan standardisering som virkemidel bør brukes for å ivareta arkivkrav i digitale systemer.
Regulatorisk sandkasse
Regulatorisk sandkasse
Arkivverket har opprettet en regulatorisk sandkassse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. I 2023 har vi dessverre ikke ressurser til å ta opp nye prosjekter i sandkassen. Vi håper å kunne sette i gang nye søknadsrunder i 2024, men det forutsetter at vi har fått midler til satsingen på innebygd arkivering.
Vi vil ha kontakt med deg!
Vi vil ha kontakt med deg!
Arkivverket jobber for å spre kunnskap og læring om hvordan innebygd arkivering kan realiseres i praksis.
La deg inspirere
La deg inspirere
Her finner du piloter, gode eksempler og lenker til artikler for inspirasjon.
Andre aktiviteter og prosjekter
Andre aktiviteter og prosjekter
For å realisere innebygd arkivering i praksis har Arkivverket satt i gang en rekke aktiviteter og prosjekter. Disse skal på ulike måter bidra til at forvaltningen tenker nytt rundt arkivering og leverandørene utfordres til å løse utfordringer på helt nye måter.