Bokåret 2019

Bokåret 2019 markerer at det er 500 år siden Erik Valkendorf, erkebiskop i Nidaros, tok initiativet til å trykke den liturgiske boka «Missale Nidrosiense» (København 1519). Arkivverket ønsker å være med på markeringen. Gjennom hele året vil vi presentere smakebiter fra arkivene våre. Disse forteller både om leseferdigheter og hva som eksisterte av bøker blant ulike samfunnslag helt frem til nyere tid.

Bøker i Norge i gamle dager
Bøker i Norge i gamle dager
Denne artikkelen handler om bøker og leseferdigheter i Norge i gamle dager. Spørsmålet er kort og godt- hva leste forfedrene våre? Hva var lesning, og hvem kunne lese? I Arkivverket har vi mange kilder som forteller om hva de før oss eide av bøker og andre typer skrifter.
Himmelbrev i Arkivverket
Himmelbrev i Arkivverket
I Arkivverket har vi arkivert alt mellom himmel og jord. Ved Statsarkivet i Bergen finnes det for eksempel et nydelig dekorert himmelbrev fra slutten av 1700-tallet. Dette inneholder en beskjed fra himmelske makter om hvordan menneskene på jorden bør oppføre seg. Det finnes også himmelbrev i statsarkivene i Trondheim og Oslo.