Avlevering til NHA - fysiske journaler

Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten har plikt, etter helsearkivforskriften, til å avlevere pasientarkivmateriale til Norsk helsearkiv når de ikke lenger har behov for det, tidligst ti år etter pasientens død.

1 - Generelt

Avleveringsplikt

Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten har plikt til å avlevere sine pasientarkiv til Norsk helsearkiv, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a.

Dette gjelder ikke for pasientjournaler fra kommunale helse- og omsorgstjenester.

Se nærmere på kapittel 2 i helsearkivforskriften om hvem som har avleveringsplikt.

Assistanse ved avlevering

Norsk helsearkiv kan, rundt avlevering av papirjournaler, utføre hele eller deler av avleveringsprosessen mot betaling. 

Dette gjelder noen eller alle av de følgende tjenestene:

  • plukkassering 
  • rensning
  • arkivbegrensning 
  • pakking
  • registrering
  • transport

 

prospekt_særoppdrag.png
Klikk for å laste ned

Vi tilbyr opplæring i bruk av NHAREG, enten på stedet eller via nett.

Se også videoer her nedenfor:

Knapper og funksjoner

Registrering av pasientjournaler

Funksjoner for administrator

9bf07475-ed62-439b-8e09-477ed675d2c1

2 - Avlevering - steg for steg

A - Kartlegging

Gjennomføre en kartlegging av arkivmaterialet. Norsk helsearkiv kan bistå. 

Se punkt 3 i vår veileder

B - Vurdere bevaring og kassasjon

Vurdere materiale for bevaring og kassasjon iht. de generelle bevarings- og kassasjonsreglene i helsearkivforskriften.

Se punkt 4 i vår veileder

C - Avleveringsplan

Utarbeide en plan for avlevering av arkivene, ved bruk av opplysningene fra kartleggingen.

Se punkt 5 i vår veileder

D - Avleveringsavtale

Inngå avleveringsavtale med Norsk helsearkiv om avlevering av morsjournaler. 

Se punkt 6 i vår veileder

E - Skille ut mors

Plukke ut morsjournaler fra det aktive og inaktive arkivet.

Se punkt 7 i vår veileder

F - Plukkassere

Plukke ut og kassere dokumenter som ikke anses som bevaringsverdige. 

Se punkt 8 i vår veileder

G - Rense og arkivbegrense

Rense og arkivbegrense journalene.

Se punkt 9 i vår veileder

H - Registrere journaler og utarbeide en avleveringsliste

NHAREG er et system som brukes for å registrere metadata fra journalene, og utarbeide en digital avleveringsliste. Norsk helsearkiv gir opplæring i NHAREG. Importliste fra virksomheten kan brukes for å forenkle registreringen.

Se punkt 10 i vår veileder

I - Pakke journalene i esker

Pakke journalene i egnede arkivesker. Etikettere arkiveskene med etiketter utformet av Norsk helsearkiv. 

Se punkt 11 i vår veileder

Se punkt 12 i vår veileder

J - Sende avleveringsliste til godkjenning

Avleveringslisten genereres ut fra de registrerte journalene. Listen skal godkjennes av Norsk helsearkiv før materialet kan avleveres.

Se punkt 13 i vår veileder

K - Sette på pall og utarbeide pakkeliste

Arkiveskene skal settes på pall i kronologisk rekkefølge og det skal utarbeides en pakkeliste.

Se punkt 14 i vår veileder

L - Avtale tidspunkt og transportere

Avtale tidspunkt for avlevering og transportere materialet til Norsk helsearkivs lokaler etter gitte krav i avtalen.

Se punkt 15 i vår veileder

M - Motta kvittering

Norsk helsearkiv skal gi avleverende virksomhet kvittering når avleveringen er mottatt og akseptert.

Se punkt 16 i vår veileder