ENG
BERRE_taperobot

Foto: Arkivverket/BERRE)

Noark 5 er under videreutvikling

Arkivverket jobber med ulike tiltak for å videreutvikle Noark-standarden. Her er en kort status på enkelte av utviklingsområdene.

Sommeren 2017 innledet Arkivverket og Arkitektum AS (som utviklet betaversjonen) et samarbeid med Fredrikstad kommune, Evry og HK Data om å kjøre en pilot for å teste og ferdigstille tjenestegrensesnittet. Vi tok også imot invitasjon til samarbeid fra Petter Reinholdtsen ved UiO og Thomas Sødring ved OsloMet, som hjalp oss med å legge ut spesifikasjonen og alle åpne saker på GitHub.

Prosessen med og diskusjonen rundt det å videreutvikle og ferdigstille tjenestegrensesnittet er dermed åpent tilgjengelig for alle interesserte. De som ønsker det kan delta i diskusjonen og melde inn nye saker der.

Skal ferdigstilles før sommeren

Ferdigstillelse av tjenestegrensesnittet kommer til å være en prioritert oppgave fremover, og vi har satt utgangen av juni som absolutt frist. En teknisk spesifikasjon er aldri «ferdig», så tjenestegrensesnittstandarden kommer til å være i konstant utvikling.

Noark 5 tjenestegrensesnittet er en teknisk spesifikasjon av Noark 5-standarden, som definerer hvordan et fagsystem og et arkivsystem kan snakke sammen. Formålet er å legge til rette for at dokumenter fra fagsystemet blir arkivert i arkivsystemet, med tilhørende metadata.

Tjenestegrensesnittet ble levert fra Samdok-prosjektet i betaversjon i september 2016, og var i utgangspunktet et fungerende grensesnitt. Siden det ikke var utprøvd ble det kalt en beta, og vi gikk ut fra at det ville komme innspill, kommentarer og feilmeldinger etterhvert som det ble tatt i bruk. Erfaringen ble at markedet var avventende, og at ingen eller få tok det i bruk. Konsekvensen ble at tjenestegrensesnittet ble liggende uendret i betaversjonen.

Nye løsninger skal godkjennes for Noark 5 versjon 5

Foreløpig siste versjon av Noark 5 ble sluppet i desember 2018. Arkivverket kommer ikke lenger til å godkjenne løsninger etter de tidligere versjonene av standarden, men vil kreve at alle nye godkjenninger baserer seg på egenerklæringen og XML-skjema for Noark 5.5.

Det viktigste i Noark 5-standarden er informasjonsmodellen og metadatakatalogen, som i all hovedsak er videreført uten for store endringer. I tillegg er de funksjonelle kravene til løsningene, som er arkivfaglig begrunnet også videreført.

Konsekvensene av ny versjon kan likevel bli store for arkivskapere som skal anskaffe nye arkivløsninger basert på standarden fremover. Forvaltningen kan nå i mindre grad lene seg på standarden, og tro at de får en spesiell type system ved å be om «komplett Noark 5.» Disse kapitlene av standarden er tatt ut, og kommer ikke til å være en del av godkjenningene fremover.

Leverandørene av eksisterende godkjente løsninger har nylig fått brev med oppfordring om å oppdatere godkjenningene sine i henhold til siste versjon av standarden, slik at det blir enklere for potensielle kunder å sammenligne godkjenningene.