ENG

OAIS (Open archival information system - ISO 14721)

OAIS-standarden (ISO 14721) ligger til grunn for organiseringen av Arkivverkets digitale depot og danner basis for avleveringsformatet i Noark-5..

OAIS spesifiserer hvordan arkivobjekter skal bevares i autonome og selvdokumenterende arkivpakker.

Standarden definerer også funksjoner og prosesser for å opprettholde arkivobjektenes lesbarhet og autentisitet i et arkivdepot. 

OAIS (ISO 14721 - detaljert beskrivelse)

 

Se detaljert beskrivelse av standarder under Internasjonale arkivstandarder

OAIS-standarden

OAIS (Reference Model for an Open Archival Information System) ble utformet av den amerikanske romfartsorganisasjonen CCSDS (Consultative Commitee for Space Data Systems) i 2002, og gjort til en internasjonal standard (ISO 14721) i 2003.