ENG

ISO 14721 Open archival information system (OAIS)

Denne generelle standarden for arkivering definerer det konseptuelle rammeverket for et digitalt arkiv. OAIS-standarden er rammen for arkivpakkestrukturen i DIAS. Den ligger til grunn for organiseringen av Arkivverkets digitale depot og danner basis for avleveringsformatet i Noark-5.

OAIS er en modell for å innlemme, administrere og bruke bevart arkivmateriale i et arkivdepot. Standarden beskriver funksjoner, prosesser og informasjonsflyt i et digitalt depot med fokus på autentisitetssikring, og angir prosedyrer for vedlikehold innenfor rammen av et kontrollert miljø.

OAIS-modellen konsentrerer seg om overordnede kategorier, som omfatter både konseptuelle og tekniske aspekter av de digitale bevaringsobjektene. Hvert bevaringsobjekt skal i henhold til OAIS lagres som en autonom og selvdokumenterende arkivpakke, permanent forbundet med alle tilhørende logiske og tekniske metadata. Slik skal informasjonen fortsatt kunne fremstilles som arkivmateriale, og fortsatt være forståelig og autentisk som arkivmateriale.

Bevaringsobjektet i en OAIS-arkivpakke kan være et enkelt dokument eller et samlet datauttrekk fra en database.

OAIS skiller mellom tre typer av arkivpakker:

  1. SIP (Submission Information Package) er versjonen av bevaringsobjektet som mottas i arkivdepotet som aksesjon.
  2. AIP (Archival Information Package) er versjonen av bevaringsobjektet som er tilrettelagt for langtidsbevaring i arkivdepotet.
  3. DIP (Dissemination Information Package) for versjonen av materialet (en eller flere AIP) som gjøres tilgjengelig i en bruksversjon.

Når en ny AIP genereres av et arkivdepot, krever OAIS at den mottatte SIP-versjonen innlemmes i tillegg. For å gjøre det mulig å spore depotets operasjoner skal en opprinnelig SIP bevares uendret og integritetssikret – for alltid. Dette gjelder uavhengig av om en opprinnelig SIP fortsatt er tolkbar.

Et bevaringsobjekt i en OAIS-arkivpakke har to grunnelementer:

  • Bevaringsmetadata (Preservation Description Information)
  • Informasjonsinnhold (Content Information)

Informasjonsinnholdet har igjen to hovedelementer:

  • Innholdsdata (filer) (Data Object) 
  • Tekniske metadata (Representation Information)

OAIS-pakkemodellen består altså tre deler: bevaringsobjektets innholdsdata, tekniske metadata for å fremstille dem og logiske (konseptuelle) metadata for å forstå dem.

Det er viktig å understreke at OAIS ikke er en implementeringsmodell. Det er en referanse- og begrepsmodell med metadata-kategorier uten konkrete forslag til metadata.

Metadata og annen tilleggsfunksjonalitet foreslås i en rekke oppfølgingsstandarder til OAIS.

OAIS-standarden danner rammen for arkivpakkestrukturen i DIAS. Den ligger til grunn for organiseringen av Arkivverkets digitale depot og danner basis for avleveringsformatet i Noark-5. Se beskrivelser under Andre standarder (DIAS).

OAIS-modellen har mangler, spesielt når det gjelder å håndtere arkivinformasjon fra Records Management-systemer.

Om OAIS

Open Archival Information System (OAIS) ble publisert i 2002. Den er utviklet av The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), et internasjonalt forum av romfartsorganisasjoner.

OAIS beskriver de funksjoner og avhengigheter et arkiv har, uavhengig av type materiale – enten det handler om månesteiner eller xml-uttrekk.

Standarden lanserte en ny terminologi og har raskt fått aksept over hele verden.