ENG

METS (Metadata Encoding & Transmission Standard)

METS-standarden implementerer OAIS-modellen ved å spesifisere den overordnede organiseringen av OAIS-baserte arkivpakker.

METS spesifiserer de overordnede elementene i en OAIS-basert arkivpakke: organisering, struktur og innholdsoversikt.

Arkivpakkens administrative metadata (i PREMIS/ADDML) og beskrivende metadata (i EAD/EAC), kan tilknyttes METS som ”plug-ins” – enten innkapslet i METS eller som utenforliggende objekter som METS refererer til (eventuelt begge deler).

DIAS-prosjektet har tilpasset en egen norsk versjon av METS for statlige og kommunale arkivdepoter: DIAS-METS (se nedenfor).

DIAS-METS er DIAS-prosjektets tilpasning av METS for bruk i en felles arkivpakkestruktur for norske statlige og kommunale arkivdepoter.

Arkivverkets nettsted er den offisielle web-siden for DIAS-METS. Oppdaterte versjoner av DIAS-METS publiseres på denne siden etter hvert som de foreligger.

DIAS-METS definerer det ytre laget (”containeren”) og strukturen i DIAS-baserte arkivpakker. Innbygd i arkivpakkestrukturen, og følgelig i DIAS-METS, bruker DIAS følgende andre standarder:

  • EAD og EAC-CPF for arkiv- og aktørbeskrivelse,
  • DIAS-PREMIS for bevaringsmetadata
  • ADDML for teknisk strukturbeskrivelse.

Hver av disse standardene i arkivpakkestrukturen har et eget XML-skjema.

Arkivpakker som legges i Arkivverkets digitale magasin, baseres på strukturen i DIAS-modellen, og er organisert med utgangspunkt i DIAS-METS.

Dokumenter og skjema for METS

Dokumenter for METS som følger DIAS-prosjektets anbefalinger

Norsk DIAS_METS implementeringsmodell.pdf

Skjema for METS som følger DIAS-prosjektets anbefalinger

DIAS-METS.xsd