ENG

Opplæringspakke til veilederen for arkiv i kommunereformen

Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon) har utarbeidet fem powerpoint-presentasjoner til bruk i opplæring i veileder for arkiv i kommunereformen.

Målgruppe for presentasjonene er arkivansatte, prosjektledere og prosjektdeltakere i sammenslåingskommunene. 

Presentasjonene tar for seg følgende temaer:

 1. Organisatoriske anbefalinger i sammenslåingsarbeidet
 2. Eldre og avsluttede arkiver – kartlegging, ordning, avlevering osv.
 3. Arkivplanlegging i ny kommune
 4. Avslutting av elektroniske systemer, uttrekk osv.
 5. Planlegging av den nye kommunens arkivtjeneste

Temaene er ment å dekke hovedområdene i veilederen for arkiv i kommunereformen. Detaljert informasjon, lenker til instrukser og lover er å finne i veilederen www.kommunereformarkiv.no.

Presentasjonene er tilgjengelige for nedlasting og kan brukes av kommuner, fylkeskommuner og kommunale arkivinstitusjoner. Arkivverket vil også bruke presentasjonene i opplæringsformål.

Nettkurs på KSLæring

IKA Kongsberg og Høgskolen i Sørøst-Norge har i tillegg utarbeidet et nettkurs i form av informasjonsvideoer. Kurspakken er rettet mot beslutningstakerne i sammenslåingskommunen og inneholder følgende temaer:

 1. Arkivansvaret i kommunen
 2. Arkivenes betydning
 3. Innbyggernes rettigheter
 4. De eksisterende kommunenes arkiver
 5. Planlegging av den nye kommunens arkiver
 6. Prosjektorganisering i nye Sandefjord kommune

Nettkurset er tilgjengelig på KSLærings nettsider.