Kom i gang: Spesialskoler

Arkivverket har i mange tilfeller opplysninger om tidligere elever ved spesialskoler. Dette kan være aktuelt for eksempel i forbindelse med søknad om rettferdsvederlag. 

1 - Hva vil du finne ut?

For å få dokumentasjon om egen skolegang, kan du ta kontakt med Arkivverket. Oppgi følgende: 

  • ditt navn på det daværende tidspunkt (ved for eksempel navnebytte)
  • fødselsdato
  • navn på den aktuelle skolen
  • omtrentlig tidspunkt for perioden du var tilknyttet skolen 

Vær oppmerksom på at denne typen arkivmateriale inneholder taushetsbelagte opplysninger og at du må søke om innsyn i opplysningene. Dersom det søkes innsyn på vegne av andre, må det sendes med fullmakt. Søk innsyn ved å klikke nedenfor og fylle ut skjemaet du får opp. Du må identifisere deg selv ved å logge inn med elektronisk ID:

Nyere saker er underlagt taushetsplikt. Saker som er eldre enn 100 år er tilgjengelig på lesesal og på nett. Kontakt i første omgang kommunen. Les punkt 2 til 4 før du går videre.

2 - Hva vet du fra før?

For å finne  dokumentasjon om opphold på spesialskole bør du vite følgende: 

  • Spesialskolens daværende/nåværende navn og/eller plassering 
  • Barnets daværende navn og fødselsdato 
  • Både mor og fars bosted/hjemstedskommune 
  • Viktige årstall, f.eks. vedtak om plassering fra kommunen
  • Husk at spesialskolearkiv er klausulert i 100 år.

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

De fleste av spesialskolene har på et tidspunkt vært drevet av staten. En rekke av disse skolene har avlevert sine arkiver til et statsarkiv eller til Riksarkivet. Statsarkivene har arkiv fra statlige og fylkeskommunale skoler (sistnevnte fram til 1975), og til en viss grad også fra private og kommunale skoler. Ved statsarkivene finnes det også dokumentasjon på opptak til spesialskoler hos arkivene etter skoledirektørene. I tillegg har sentrale myndigheter ført kartotek over elever ved spesialskolene. Eldre materiale fra disse er avlevert til Riksarkivet, mens nyere materiale fortsatt oppbevares i Kunnskapsdepartementet.

Det er svært varierende hva som er bevart av arkivmateriale etter spesialskoler. Arkivmateriale fra skolene kan ha gått tapt på grunn av blant annet nedleggelser og omorganiseringer. I enkelte tilfeller finnes det ikke elevdokumentasjon, eller denne kan være svært mangelfull. Dersom det er bevart materiale om enkeltelever kan det dreie seg om dokumentasjon på selve skolegangen i tillegg til faglige vurderinger av eleven, korrespondanse med barnevern etc. 

Oversikt over arkiv etter statlige spesialskoler i Arkivverket 
Oversikt over barnehjem, spesialskoler og fødehjem i Buskerud, Vestfold og Telemark (pdf) 
Oversikt over arkiv etter barnehjem i Arkivsenteret Dora i Trondheim 

Arkivmateriale etter det kommunale barnevernet er bevart i den respektive kommune eller ved et interkommunalt arkiv. Her kan man blant annet finne dokumentasjon på plassering i skolehjem. For dokumentasjon fra barnevern, tidligere kalt vergeråd, anbefales det å ta kontakt med den aktuelle kommunen. 

For dokumentasjon av skolegang ved ordinære skoler, kan du kontakte den aktuelle kommunen, da disse skolene er kommunale. Det samme gjelder elevdokumentasjon fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Dokumentasjon fra skolepsykologisk kontor vil finnes hos fylkeskommunen. Det finnes imidlertid noen unntak, og noen få arkiver etter disse institusjonene befinner seg hos enkelte statsarkiv.

Gå til Arkivsenterets informasjon om skolearkiver

4 - Hvordan finne fram?

Når du vet hvor barnet ble plassert kan du begynne å lete. Opplysninger om spesialskoleplasseringer kan finnes i arkiv fra grunnskolene, fra vergeråd eller framgå av folketellinger og kirkebøker. I noen tilfeller har statsarkivene dokumentasjon fra vergeråd i arkivene til sognepresten og underdommeren (byfogd/sorenskriver) fordi disse var medlemmer i vergerådet. Opplysninger fra nyere tid kan også finnes hos skoledirektøren. 

For å finne ut om Arkivverket kan ha arkiv fra spesialskolen du leter etter, kan du søke på Arkivportalen. Eldre arkiv må du undersøke selv, arkivmateriale yngre enn 100 år må vi gjøre oppslag i. Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF 

Når du skal undersøke arkiver eldre enn 100 år selv, må du besøke en av lesesalene våre. Her finner du praktisk informasjon om våre lesesaler.