ENG

Oversikt over spesialskoler

Oversikt over arkiv etter statlige spesialskoler som oppbevares i Arkivverket. (Oversikten er ikke komplett).

Merk at arkivene kan ha mangelfulle opplysninger om enkeltelever. I tillegg til listen nedenfor kan du selv søke på Arkivportalen etter skoler du søker opplysninger fra.

Spesialskole

Arkivet oppbevares hos

Alm offentlige framhaldsskole for døve og tunghørte 

Statsarkivet i Hamar

Austjord offentlige skole (Austjord arbeidsskole og arbeidshjem/Hønefoss offentlige skole)

Statsarkivet i Kongsberg

Bastøy skolehjem (Foldin verneskole). 

Arkivet er ikke ordnet, ikke ferdig katalog, men det finnes et elevregister med henvisning til elevmappens løpenummer. Nyere elevmapper er også ordnet alfabetisk på elevenes etternavn.

Riksarkivet

Bergen spesialskole for tunghørte barn (Møhlenpris skole)

Statsarkivet i Bergen

Bjørkåsen spesialskole

Statsarkivet i Bergen

Borre offentlige skole

Riksarkivet

Borre offentlige skole for døve/Øyer offentlige skole for døve/Nermo skole (i Arkivportalen)

Statsarkivet i Hamar

Bjerketun offentlige verneskole (Bærum skolehjem)

Statsarkivet i Oslo

Breidablikk skole

Statsarkivet i Hamar

Breili ungdomsskole/videregående skole

Statsarkivet i Kongsberg

Bærum skolehjem (Bjerketun offentlige verneskole)

Statsarkivet i Oslo

Drammen offentlige spesialskole (Frydenhaug skole)

Statsarkivet i Kongsberg

Eikelund skole

Statsarkivet i Bergen

Ekne videregående skole

Statsarkivet i Trondheim

Elton offentlige skole (Stepperud)

Statsarkivet i Hamar

Falstad skolehjem (Falstad oppdragelsesanstalt)

Statsarkivet i Trondheim

Falstad skolehjem

Riksarkivet

Foldin verneskole (Bastøy skolehjem)

Arkivet er ikke ordnet, ikke ferdig katalog, men det finnes et elevregister med henvisning til elevmappens løpenummer. Nyere elevmapper er også ordnet alfabetisk på elevenes etternavn.

Riksarkivet

Frydenhaug skole (Drammen offentlige spesialskole)

Statsarkivet i Kongsberg

Frøy skole (Larvik offentlige spesialskole, Horg skole)

Statsarkivet i Kongsberg

Glitrehaug skole (Gol offentlige spesialskole)

Statsarkivet i Kongsberg

Gløshaugen offentlige skole for døve – se Trondheim offentlige skole for døve (Gløshaugen)

Statsarkivet i Trondheim

Grenland offentlige spesialskole – endret navn til Uthauen skole 01.01.1976 og er registert i Arkivportalen som Uthauen skole

Statsarkivet i Kongsberg

Halmrast skole for stamme

Statsarkivet i Hamar

Hamar offentlige skole for døve

Statsarkivet i Hamar

Hassel offentlige skole (Buskerud offentlige spesialskole, Buskerud skole for barn og ungdom med tilpasningsvansker)

Statsarkivet i Kongsberg

Heberheimen ("institusjon for barn med store handikap")

Statsarkivet i Hamar

Helgøya spesialskole (Toftes gave) – arkivkatalogen er registrert på Toftes gave 

Statsarkivet i Hamar

Hunstad skole (Vestlandet kompetansesenter)

Statsarkivet i Bergen

Kjelle offentlige skole – i Arkivportalen: Kjelle videregående skole 

Statsarkivet i Oslo

Kleivan videregående skole (tidligere Havika offentlige skole) 

Statsarkivet i Trondheim

Kløverbakken ("institusjon for barn med store handikap")

Statsarkivet i Hamar

Kongseik skole (Tønsberg offentlige spesialskole, Stenmalen skole)

Statsarkivet i Kongsberg

Langbakken skole/Hemnes offentlige skole

Statsarkivet i Trondheim

Larvik offentlige spesialskole (Frøy skole, Horg skole)

Statsrkivet i Kongsberg

Lillegården kompetansesenter (Lillegården offentlige skole for gutter med tilpasningsvansker)

Statsarkivet i Kongsberg

Leira skolehjem

Statsarkivet i Trondheim

Lindøy skolehjem

Statsarkivet i Stavanger

Nedre Gausen kompetansesenter (Holmestrand offentlige skole for døve)

Statsarkivet i Kongsberg

Nermo offentlige skole for døve (tidl. Borres skole og Øyer skole)

Statsarkivet i Hamar

Nordstumoen offentlige skole

Statsarkivet i Hamar

Rogneby kompetansesenter (Rogneby skole/Toten offentlige skole)

Statsarkivet i Hamar

Røstad offentlige skole

Statsarkivet i Trondheim

Røvika skole/Fauske offentlige skole

Statsarkivet i Trondheim

Skjelmerud offentlige spesialskole

Statsarkivet i Hamar

Skolen for hørselshemmede

Statsarkivet i Bergen

Skådalen skole (Skådale offentlige skole for døve)

Statsarkivet i Oslo 

Solhaug offentlige skole

Statsarkivet i Trondheim

Solheim skole

Statsarkivet i Hamar

Sævarhagen skole

Statsarkivet i Bergen

Tambartun skole, Utdanningssenter for synshemmede

Statsarkivet i Trondheim

Tjaberg offentlige spesialskole

Statsarkivet i Hamar

Toftes gave (Helgøya spesialskole)

Statsarkivet i Hamar

Torshov offentlige skole/spesialskole (Torshov spesialskole)

Statsarkivet i Oslo

Trogstad skole

Statsarkivet i Hamar

Trondheim offentlige skole for døve

Statsarkivet i Trondheim

Trondheim offentlige skole for døve (Gløshaugen) – inneholder ikke elevmapper, men undervisningsjournaler m.v.


Statsarkivet i Trondheim

Tveiterås skole (forløperen het Fana spesialskole)

Statsarkivet i Bergen

Tønsberg offentlige spesialskole (Stenmalen skole, Kongseik skole) – arkivkatalogen er registrert på Kongseik skole

Statsarkivet i Kongsberg

Ulvsnesøy skole

Statsarkivet i Bergen

Varna (Våk skole)

Statsarkivet i Oslo

Vikhov offentlige skole for hørselhemmede

Statsarkivet i Trondheim

Våk skole (Varna) – se Varna skole

Statsarkivet i Oslo

Øverby kompetansesenter (Øverby skole / Hunn offentlige skole)

Statsarkivet i Hamar

Øvsttun skole

Statsarkivet i Bergen

Åkershagan ("institusjon for barn med store handikap")

Statsarkivet i Hamar

Åsgård skolehjem – står som Åsgård offentlige skole i Arkivportalen. 

Statsarkivet i Kongsberg