Kom i gang: Barnehjem

Det aller meste av dokumentasjonen fra barnevernet er kommunal og befinner seg i kommunale eller interkommunale arkivinstitusjoner, men i enkelte tilfeller kan Arkivverket bidra med dokumentasjon om barnehjem.

1 - Hva vil du finne ut?

Barnehjem har vært drevet på privat initiativ, av kommunene og av staten. Det har ikke vært noe krav til bevaring av opplysninger fra privatdrevne barnehjem, mens offentlig drevne barnehjem oftere vil være dokumentert. Det kan finnes enkelte arkiver etter barnehjem hos Arkivverket.

Dersom du var plassert i et statlig eller privat barnehjem for over 25-30 år siden, kan du kontakte oss for å undersøke om vi har dokumentasjon. Du bør oppgi følgende:

  • Navn på det daværende tidspunkt (ved for eksempel navnebytte)
  • Fødselsdato 
  • Navn på den aktuelle barnevernsinstitusjonen
  • Tidspunkt for tilknytning til institusjonen

Vær oppmerksom på at denne typen arkivmateriale er underlagt strenge regler for taushetsplikt og er unntatt offentlighet i 100 år ifølge forvaltningslovforskriften. Du må søke om innsyn i opplysningene. Dersom det søkes på vegne av andre, må det sendes med fullmakt.

NB: For opplysninger fra barnevernet må du kontakte din daværende hjemkommune.

Nyere saker er underlagt taushetsplikt, men saker som er eldre enn 100 år er tilgjengelig på lesesal og på nett. Kontakt i første omgang kommunen. Les punkt 2 til 4 før du går videre.

2 - Hva vet du fra før?

For å finne  dokumentasjon om opphold i barnehjem bør du vite følgende:

  • Navn på det daværende tidspunkt (ved for eksempel navnebytte)
  • Fødselsdato 
  • Navn på den aktuelle barnevernsinstitusjonen
  • Tidspunkt for tilknytning til institusjonen

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

Kommunene har ansvaret for arkiv etter eget barnevern og barnehjem, og deres egne arkiv bør undersøkes om plasseringen skjedde etter 1837. I tillegg kan det finnes arkiv etter statlige eller private barnehjem i statsarkivene. 

Oversikter over arkimateriale vedrørende barnehjem:

Barnehjem, spesialskoler og fødehjem i Buskerud, Vestfold og Telemark (PDF) 
Barnehjemsarkiver som oppbevares i Arkivsenteret Dora i Trondheim 
Barnehjem i Vest Agder (PDF)
Vergerådsmateriale i statlige arkiver i Agder (PDF)

Se vår orientering om spesialskoler

Fordi barnevernet, tidligere kalt vergerådet, er kommunalt, vil det aller meste av dokumentasjonen knyttet til barnevern befinne seg i kommunalt eller interkommunalt arkivdepot.

I 2005 ble ansvaret for fosterbarn og fosterhjem overført til Bufetat, som er statlig. For dokumentasjon herfra må du kontakte Bufetat direkte.

4 - Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Når du vet hvor barnet ble plassert kan du begynne å lete. Opplysninger om barnehjemsplasseringer kan finnes i arkiv etter vergeråd eller framgå av folketellinger og kirkebøker. I noen tilfeller har statsarkivene dokumentasjon fra vergeråd i arkivene til sognepresten og underdommeren (byfogd/sorenskriver) fordi disse var medlemmer i vergerådet. For å finne ut om Arkivverket kan ha arkiv fra barnehjemmet du leter etter, kan du søke på Arkivportalen. Eldre arkiv må du undersøke selv, arkivmateriale yngre enn 100 år må vi gjøre oppslag i. 

Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF 

Når du skal undersøke arkiver eldre enn 100 år selv, må du besøke en av lesesalene våre. Her finner du praktisk informasjon om våre lesesaler.

5 - Fant du det du lette etter?

Kontakt selv private barnehjem eller organisasjonen som driver dem, dersom arkivene ikke er avlevert til Arkivverket eller bevart hos kommunen.