ENG

Romanifolket

Romanifolket er en av Norges nasjonale minoriteter som har vært i landet i mange hundre år. Norske myndigheter har siden slutten av 1800-tallet arbeidet aktivt overfor romanifolket, og det har satt spor i arkivene.

Arkivet etter Norsk misjon blant hjemløse oppbevares i Riksarkivet, med enkelte lokale arkiver hos statsarkivene. I tillegg finnes det noe informasjon i departementsarkiver i Riksarkivet. 

Hva finnes av dokumentasjon?

Norsk Misjon blant hjemløse var en privat organisasjon opprettet i 1897, men den mottok offentlig støtte og overtok etter hvert nesten hele arbeidet overfor romanifolket. Utover på 1900-tallet fungerte misjonen mer som statens omstreifer- og taterdirektorat inntil misjonen ble avviklet sent på 1980-tallet.

I dette arkivet finnes mye materiale om personer som misjonen har hatt som ”klienter”, protokoller med opplysninger om slekter tilbake til 1700–tallet, protokoller med navn på barn som er opptatt ved misjonens egne barnehjem og på barn som er blitt plassert av de kommunale vergerådene. Misjonens arkiv inneholder også en del fotografier.

Enkelte av statsarkivene har også mottatt noe arkivmateriale fra Norsk misjon blant hjemløse. I Statsarkivet i Trondheim oppbevares arkivet etter Svanviken arbeidskoloni 1908–1986 (har mangelfullt med opplysninger om beboerne, med unntak av noen år) og etter Rostad barnehjem 1899–1938. I Statsarkivet i Stavanger oppbevares arkivet etter Solstrand barnehjem/Jacob Walnums barnehjem 1898–1989.  

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Opplysninger om romanifolket regnes som såpass personsensitive at det stilles strenge krav til å få ut opplysninger om enkeltpersoner. Les mer om hvordan du søker innsyn i taushetsbelagt materiale.  

Søk innsyn ved å klikke nedenfor og fylle ut skjemaet du får opp. Du må identifisere deg selv ved å logge inn med elektronisk ID: