ENG
DSC_2512

Arkivutviklingsmidler 2023

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I 2023 er det avsatt 12,3 millioner kroner av Norsk Tippings spilleoverskudd til arkivfeltet. Fristen for å søke midler gikk ut 1. oktober. Vedtak om tildelinger ble publisert 15. desember 2023.

Arkivverket mottok 76 søknader på til sammen 49,4 millioner kroner. Programområdene for 2023 er: En innovasjonsarena for arkiv og Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv. Antall søknader og søknadsbeløp fordeler seg på områdene som følger:

Søknader:

 
Antall
Beløp
En innovasjonsarena for arkiv
29
12,1 mill
Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv
47
37,3 mill

Se søkerliste her.

 

Tildeling av midlene for 2023 ble publisert 15.des. 5,4 millioner kroner ble tildelt 15 ulike prosjekter under programområdet En innovasjonsarena for arkiv. 6,8 millioner kroner ble tildelt 16 ulike prosjekter under programområdet Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv.

Tildelinger: 

 
Antall
Beløp
En innovasjonsarena for arkiv
15
5,4 mill
Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv
16
6,8 mill

Se tildelingsliste her.