Norge 1500-1800-tallet

Gruvedrift
Gruvedrift
Hvordan har gruvedriften satt sine spor i det norske landskapet og kulturen? Lær om hva som skjedde når arbeiderne ble missfornøyde med arbeidsforholdene. Hjalp det å protestere? Hvordan bodde gruvearbeiderne. Var det likt for alle?
Oversjøisk ekspansjon
Oversjøisk ekspansjon
Hva var årsaken til at så mange nordmenn søkte lykken utenlands på 1600- og 1700-tallet? På hvilken måte ble det danske ostindiske kompani en viktig brikke i etableringen av Danmarks kolonirike?
Emigrasjon
Emigrasjon
Når økonomien er trang er det naturlig å søke arbeid der man kan få det. Mange nordmenn måtte utvandre til Europa eller Amerika for å kunne brødfø familien. Andre så seg nødt til å sende barna på lange vandringer etter arbeid.
Forbrytelse og straff
Forbrytelse og straff
Mord og bedrag er dessverre ikke et nytt fenomen. Men hvilken straff ventet de som brøt loven på 1700- og 1800-tallet?
Norge i 1743
Norge i 1743
Hvordan så Norge ut sommeren og høsten 1743? En spørreundersøkelse med 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi ble sendt ut fra Danske Kanselli. Planen var å kartlegge hele riket. Spørrelister ble sendt ut i Norge, Danmark, Island og Færøyene. Embetsmenn fra hele landet deltok i undersøkelsen. 170 av svarene deres er bevart.