Norge i 1743 - Fasade til Danske Kanselli

Norge i 1743

Hvordan så Norge ut sommeren og høsten 1743? En spørreundersøkelse med 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi ble sendt ut fra Danske Kanselli. Planen var å kartlegge hele riket. Spørrelister ble sendt ut i Norge, Danmark, Island og Færøyene. Embetsmenn fra hele landet deltok i undersøkelsen. 170 av svarene deres er bevart.

Opplysningstida var i gang, naturvitenskapene i sin begynnelse. Forskere var opptatt av å telle, måle og veie. De studerte artsmangfold i dyre- og planteverdenen, menneskenes helsetilstand og språklige særtrekk. Men de lette også etter uoppdagede landområder og forklaringer på ukjente naturfenomener. Staten var ivrig etter å få oversikt over mulige inntektskilder. Formålet var derfor både vitenskapelig og økonomisk.

Kildeoppgaver om Norge i 1743